WWF стартира национална кампания за опазване на реките

WWF България
26 Авг. 2014
2358
WWF стартира национална кампания за опазване на реките
WWF предлага конкретни стъпки за преодоляване на проблемите, които сме описали подробно на интернет страницата си. Търсим подкрепа за тях чрез петиция за опазването на реките под мотото "Допиши историята на реката".

Известният български водещ Ники Кънчев също подкрепи кампанията и се подписа в защита на реките.
„Две трети от човешкото тяло е вода, ние сме свързани с реката, но сега само я рушим. Време е това мислене да се промени, трябва да започнем да градим и пазим, защото първо ще изчезнат рибите, като есетрите, а после и ние“, обясни мотивацията си той.

Интересът към случващото се с реките е голям – на събитието днес успяхме да съберем стотици подписи от минувачите.
„Много е важно да ангажираме хората с проблематиката на реките - да започнат да мислят за тях, да ги разбират и познават, да говорят и спорят за тях, да не са безразлични“, каза Любомир Костадинов, експерт в програма “Води“ на WWF. “Ние търсим широка обществена подкрепа, за да се промени отношението към реките. Вярваме, че ако бъде мобилизирана критична маса от хора, само заедно можем да променим тяхното бъдеще. Всеки може да направи много за реките, но първо трябва да се замислим за тях и да се информираме”, заяви още той.

Какво се случва с реките?

Морално остарялото мислене за управлението на реките от средата на миналия век, продължава да се прилага и до днес.
- Крайречната растителност бива изсичана, за да се направи място за земеделие или в неуспешен опит да се предотвратят наводнения.
- Изправянето на реките, поставянето на диги и прекъсването на меандрите ускорява течението на реката. Това ускорява ерозията на речното корито и променя природния баланс.
- Язовирните стени пречат на миграцията на речните организми и на движението на хранителни вещества и наноси.
- Минимален воден отток трябва да бъде оставян след всяко водохващане, така че да се гарантира, че животът в реката няма напълно да изчезне.
- Изкопаването на пясък и чакъл от реките за строителство има унищожителни последици за екосистемите не само на реката, но и навътре в сушата.
- В България почти всички рибни проходи са изградени без да се гарантира, че ще изпълняват функцията си, и без участието на специалисти.