Европейска карта прави енергийната революция видима за всички

WWF България
01 Окт. 2014
3038
Европейска карта прави енергийната революция видима за всички
В началото задачата изглеждаше тежка - да се визуализира енергийната революция и прехода към ВЕИ в квартала на всеки човек в Европа, чрез създаване на обща интерактивна онлайн карта. Обединяването на разпръснатата информация в единна карта бе огромно предизвикателство, но го преодоляхме благодарение на подкрепената от ЕС инициатива repowermap.org.

Всеки, който е инсталирал система за възобновяема енергия или е изградил енергийно-ефективна сграда, може да добави своя пример на интерактивната онлайн карта.

Целта на инициативата е да насърчи хората да инсталират свои собствени енергийни източници, както и да предприемат действия за внедряване на по-сериозни мерки за енергийна ефективност, вдъхновени от добрите примери и резултати на своите съседи. RePowerMap улеснява обмяната на информация както на местно, така и на международно ниво.
Картата е с нестопанска цел, чието начало е поставено през 2008 г. в Берн, Швейцария. През 2012 г. Европейският съюз разпозна потенциала на RePowerMap* за популяризиране на възобновяемата енергия и енергийната ефективност, както и да улеснява обмена на информация между фирмите, гражданите, и най-вече добрите примери и практики.

Две години и половина по-късно повече от 40 000 примера от Европа се виждат ясно на картата. Повече от 170 организации, включително големи неправителствени организации и асоциации за възобновяема енергия, както и редица регионални, и местни власти подкрепящи инициативата интегрират картата на своите интернет страници. По този начин те самите популяризират своите успехи и резултати в сферата на енергийната ефективност и ВЕИ.

"Значението на добрите примери на местно ниво често се подценява - хората, които добавят своята ВЕИ инсталация или енергийно ефективна сграда на картата, оказват голямо влияние, мотивирайки към действие останалите жители на квартала", казва един от съоснователите на инициативата и координатор на проекта Роман Болигер.

„Климатичните промени са факт, достатъчно е просто да се замислим за всичко случващо се през последните години. Диверсификация на енергийните източници и прехода към възобновяема енергия, както и внедряването на по-сериозни мерки за енергийна ефективност, водещи до намаляване на консумацията на енергия, са част от решението на този проблем. Хората го осъзнават и обществото става все по-отговорно и готово да действа в тази посока. Инициативи като RePowerMap дават възможността да бъдеш активен с няколко кликвания от бюрото вкъщи. Тази голяма база данни дава достъп до сайтове, контакти и хиляди снимки на хилядите фирми, работещи в сферата на ВЕИ и енергийната ефективност, а примерите демонстрират най-вече достъпността на тези услуги както и нарастващата им популярност“ казва Георги Стефанов, експерт политики и климатични промени в WWF България.

Следващите стъпка е RePowerMap да покрие целия свят, за да се види, че развитието на енергийния сектор е твърдо в посока ВЕИ и че чрез прилагането на мерки за енергийна ефективност, целите на ЕС потреблението на енергия в сградите до 2050 г. да намалее с 80% в сравнение с нивата от 2010 г., са напълно постижими. Бъдещето е във ВЕИ, а не в конвенционалните или ядрени горива.

*Инициативата бе финансирана от програма Интелигентна Енергия Европа (Intelligent Energy Europe) на Европейския съюз. Проектът се координира от Асоциация Repowermap.eu в Лихтенщайн, в сътрудничество с WWF България и други партньорски организации от различни европейски страни.