Родопите: най-новият район в инициативата Rewilding Europe

14 Ноем. 2014
2248
Родопите: най-новият район в инициативата Rewilding Europe
“Родопите са много красива планина, един от районите в Европа с най-голямо биологично разнообразие и с огромен потенциал за връщането на дивaта природа,” както обяснява Стойчо Стойчев, директор по природозащитата в БДЗП и член на екипа на Rewilding Rhodopes (По-диви Родопи).

Родопите, югоизточна България са екологично свързани с дивите райони на юг от българската граница: южните склонове на едноименната планина и на Славянка в Гърция. На запад Родопите достигат до Северен Пирин и Рила с техните прочути национални паркове „Рила“ и „Пирин“. „ Целият този район оформя сърцевината на Рило-родопския масив, най-голямото планинско формирование на Балканите, което се простира над повече от 40,000 kм2 (4 милиона ха). В първите години на работата в този район на Rewilding Europe дейността ще бъде насочена в източната част на планината, Източните Родопи (1.4 милиона ха)“, допълва Стойчев.


Rewilding-фокусът в Родопите
„На основата на десетгодишна визия работата по възвръщането на дивата природа предвижда да се даде свобода на естествените процеси да оформят отново природата на Родопите, като се възстановяват и опазват естествените процеси“, казва Франс Схепер, изпълнителен директор на Rewilding Europe. “Основна роля ще имат ключови местни диви животни - елени, диви коне, вълци и мечки, няколко вида лешояди (черен, египетски и белоглав), много грабливи птици и малкият по размер, но изключително важен лалугер“.

В допълнение към това възвръщането на дивата природа ще се работи и за опазването на старите гори и за популяризирането на все повече режими за естествено управление на защитените зони и ловните концесии. Ще има и много работа за подкрепата на местни предприемачи, които да свържат своя бизнес с дивата природа и дивите животни. В рамките на района бяха подбрани четири приоритетни района, където да започне конкретната работа: Черноочене, Маджарово, Студен кладенец и Бяла река. „Тези приоритетни райони, общо около 100 000 ха, ще могат бъдат практически и вдъхновяващи примери за връщането на все повече дива природа“, казва Стефан Аврамов, експерт по дива природа в Rewilding Rhodopes.

Rewilding-историята на Родопите
Концепцията rewilding (възстановяване на дивата природа ) не е нова за този район. Районът Родопи на Rewilding Europe се основава на опита и достиженията на „Новото тракийско злато“ (НТЗ), който действаше между 2009 и 2014 с ключови партньори холандската организация Арк Натура и Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). Сред основните постижения на проекта НТЗ са успешната реинтродукция и разселване на големи тревопасни бозайници като благороден елен, диви коне тарпани и каракачански коне, елени лопатори, както и пилотен проект със зубри. Около 55 тарпана, повече от 50 елена лопатара и над 20 благородни елена живеят свободно в природата на различни места в района. НТЗ издаде карта и пътеводител за Източните Родопи, пътеводител Crossbill (за българската и гръцката част на планината), предназначен за любители на дивата природа и карта за вело- и пешеходни преходи , които популяризират района като висококачествена екодестинация.


Фондация „Rewilding Rhodopes“
Нова фондация, наречена “Rewilding Rhodopes” („По-диви Родопи“) ще бъде организацията, която ще движи работата в района. Тя ще е резултат от трансформацията на фондация „Новото тракийско злато-България“ с обновен борд, но в основата си със същите ключови експерти. Вече бяха направени промени в статута на фондацията в посока към повече работа за дива природа.

С Родопите като седми район инициативата Rewilding Europe прави стъпка напред към целта си да създаде десет района с дива природа в Европа. Два нови района са в подготвителна фаза да се присъединят към инициативата: Велика Лапония (Швеция) и Делтата на Одер (Германия и Полша). Десетият и последен район е все още отворен за номинации.

Rewilding Europe
е пан-европейска инициатива, чийто стремеж е да направи Европа континент с повече дива природа, което да е от полза както за природата, така и за хората. Rewilding Europe предлага нова визия за опазването на природата в Европа, където да има повече място за природата, дивите животни и естествените процеси и където хората могат да имат честен поминък от дивия свят. Rewilding Europe цели да направи по-диви поне един милион хектара земя до 2022 година, създавайки десет прекрасни района с дива и девствена природа от световно качество, основата на нова, конкурентна и устойчива икономика и вдъхновяващ пример, че това може да бъде постигнато и на други места. http://www.rewildingeurope.com/


Вижте тук повече за района: http://www.rewildingeurope.com/areas/rhodope-mountains/

Следвайте ни и във фейсбук: https://www.facebook.com/RewildingRhodopes