WWF разселва застрашени есетрови риби в Дунав

WWF България
18 Ноем. 2014
3820
WWF разселва застрашени есетрови риби в Дунав
"Различното в това разселване е, че рибките са генетично чисти, с доказано дунавски произход, защото хибридизацията е голям проблем за оцеляването на застрашените видове. Дунавските чиги ще се връщат отново в Дунав, тъй като за рибите е наследствено заложено да се връщат на едни и същи места за размножаване. За да имат шанс да се ориентират и оцелеят в реката, чигите са отгледани в близки до естествените условия в земно-насипни басейни, където са се хранили с естествена храна", разказва Стоян Михов, ръководител "Природозащитна дейност" във WWF България.

На пускането на рибите в реката ще присъстват национални и регионални медии, представители на институциите и експерти от WWF. Разселването ще започне около 13,00 ч.

Можете да следите на живо пускането на чигите във Facebook страницата на WWF

Чигата (Acipeser ruthenus) е един от шестте дунавски есетрови вида и единственият, който не мигрира в Черно море. Тя е най-дребната есетра - достига над 1м дължина, а понякога някои риби стигат и до 3м. За разлика от другите есетри, тя е "само" застрашен вид. Братовчедите й нямат този късмет - моруната (Huso huso), руската есетра (Acipenser gueldensteadti) и пъстругата (Acipenser stellatus) са критично застрашени, а шипът и атлантическата есетра са изчезнали.

"Много важно е да опазим реката жива и условия, които да позволят на обитателите й да оцелеят и да се размножават. Това е работещият начин да опазваме видовете, много по-сигурен, отколкото да се опитваме да връщаме в природата тези, които вече сме унищожили или изгонили от местообитанието им. Затова, от началото на работата си в България, WWF полага усилия за опазването и възстановяването на екосистемите на река Дунав и притоците й. Търсим и прилагаме модели за съхраняване на биологичното разнообразие чрез устойчиво управление на природните ресурси", коментира Веселина Кавръкова, програмен ръководител на WWF България.

Проектът "Прилагане на дейности от Националния план за действие за есетровите риби с цел подобряване състоянието и опазване на есетрите в България", финансиран от оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." , предвижда WWF да разсели 50 000 малки есетри. Те ще бъдат маркирани в левия преден плавник с магнитна марка, с дължина около милиметър и половина. Всяка марка има уникален номер, който може да бъде разчетен със специален четец. Марките ще позволят да бъдат проследени по-добре миграционните пътища на есетрите и местата им за размножаване.

"Когато знаем кои са тези места, ще можем да ги опазим, а с тях и древните есетри", допълва Михов.

В рамките на проекта WWF разработи и база данни с научни, нормативни и стратегически документи, свързани с опазването на есетрите.