В писмо до Орхус от януари МОСВ отрича проблема със съответствие на ЗУТ към Орхуската конвенция

14 Яну. 2015
1598
В писмо до Орхус от януари МОСВ отрича проблема със съответствие на ЗУТ към Орхуската конвенция
Както вече съобщихме, констатацията за нужни промени в ЗУТ, изтъкнати от Решението на страните по Орхуската конвенция от юли 2014 г., повтарят препоръки от 2012 г. и включват:

Нужда да се осигури достъпът на всички членовете на обществеността, включително на природозащитните организации, до правните процедури по Общите устройствени планове, по Подробните устройствени планове, а също и до правни процедури по свързани с плановете стратегически становища по екологична оценка

Нужда да се осигури достъпът на заинтересованите членове на обществеността, включително на природозащитните организации, до процедурите по оспорване и преразглеждане на разрешенията за строеж и експлоатация.

Аргументацията на МОСВ за липса на проблеми в българското законодателство можете да прочетете на английски в писмото, приложено като документ.

Прикачени файлове
aarhus_report_bulgaria_05012015.pdf