Онлайн излъчване на среща за плановете за управление на речните басейни

WWF България
12 Фев. 2015
2085
Онлайн излъчване на среща за плановете за управление на речните басейни
Цели на работната среща

Целите на срещата са подобряване на взаимодействието между Басейновите дирекции и НПО и подпомагане постигането на общи подходи при разработването на ПУРБ. Като организатори силно се надяваме да се постигне добра обратна връзка между заинтересованите страни относно формулирането на проблемите при управлението на водите и възможните решения. Очакват също, че тези консултации с обществеността в рамките на актуализацията на ПУРБ ще способстват за планирането на адекватни мерки за подобряване състоянието на реките и за успешното им прилагане.

Плановете за управление на речните басейни 2010-2015 г.

„Прозрачни планини” напомнят, че през 2010 г. в Екологичните оценки на ПУРБ са заложени адекватни мерки, които да намалят негативния ефект от мВЕЦ върху реките. В следващите няколко години обаче, самите планове и техните мерки не са добре координирани и това, както и липсата на опит, е попречило на ефективното им прилагане. Тъй като през 2015 г. предстои актуализация на ПУРБ, тези проблеми могат да бъдат решени, така че в България да останат живи реки.
Гражданско участие

Екипът на „Прозрачни планини” се надява на успешно сътрудничество с МОСВ и отделните Басейнови дирекции и в тази връзка предлага своите идеи за решение на сегашните проблеми с мВЕЦ-овете на електронната платформа за обсъждане на ПУРБ – www.prozrachniplanini.org.

Работната среща се организира от „Прозрачни планини” съвместно с WWF България и с подкрепата на МОСВ.

Въпроси към участниците в дискусията може да задавате на блога на Прозрачни планини на адрес: http://blog.prozrachniplanini.org или като коментар в Youtube