Дискусия за шума, замърсения въздух и автомобилния трафик в София

Дискусия за шума, замърсения въздух и автомобилния трафик в София
Събитието ще повдигне обществен дебат за качеството на живот в столицата от гледна точка на състоянието на атмосферния въздух и шума в градска среда. Тези два фактора са обект на постоянно наблюдение, а резултатите от замерванията са повече от обезпокоителни. Така например, нивата на шум по централните булеварди на София през деня надвишават 70 dBA и достигат стойности, които могат да доведат до трайни увреждания на слуха. По отношение на състоянието на въздуха, в периода след 2010 г. средните нива на фини прахови частици в централните части на града постоянно са над допустимите норми, а за 63% допринася транспортът.

Целта на дискусионния форум е да постави тези проблеми в обществения дневен ред, тъй като тяхното преодоляване следва да бъде постигнато именно чрез диалог между всички заинтересовани страни. Затова и като лектори и участници в събитието са поканени представители на местната власт, граждански организации, експерти в областта на градската акустика и качеството на атмосферния въздух, здравни и пациентски организации. Ще бъдат представени конкретни данни за нивата на атмосферно и шумово замърсяване в София и засегнати ролята и ефикасността на плановете за тяхното намаляване, приети от Столична община. Акцент ще бъде градската мобилност и моторизираният транспорт като основен източник на замърсяванията. По време на дискусиите ще бъдат обсъдени възможностите гражданите да взаимодействат с институциите и оказват влияние върху процесите и решенията за развитие на града, както и ролята на медиите за информиране на населението по отношение проблемите в градската среда.