kurwawo__logo_very_small.JPG[/imgleft"> Европейската комисия е призована да предприеме необходимите действия, които да доведат до незабавно въвеждане на превантивна защита и внасянето на пълен списък от страна на България в максимално кратък срок. " /> Коалицията „За да остане природа в България”, подкрепена от още 16 граждански сдружения и групи, изпрати писмо до Европейската комисия, с което изразява загриженост за обявяването и опазването на Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Коалицията „За да остане природа в България”, подкрепена от още 16 граждански сдружения и групи, изпрати писмо до Европейската комисия, с което изразява загриженост за обявяването и опазването на Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

25 Яну. 2007
43
WWF Дунавско - Карпатска програма в България

[imgleft">kurwawo__logo_very_small.JPG[/imgleft"> «Към датата на своето членство, 1 януари 2007 г., правителството на България не изпълни своя ангажимент да внесе националния списък от защитени природни зони, въпреки съществуващата към 31.12.2006 г. пълна техническа готовност за това», се казва в писмото.

Природозащитниците са приложили и пълната документация за проектомрежата в България според изискванията на Директивата за местообитанията (225 зони, покриващи 28,6 % от сушата), така както тя е била подготвена от неправителствените организации и четири дирекции на национални и природни паркове в България, с участието на експерти на Министерството на околната среда и водите и Министерството на земеделието и горите.

В писмото се казва още, че от 1 януари 2007 г. няма осигурена превантивна защита на предложените зони от мрежата Натура 2000, както са изискванията на европейската директива, поради липсата на действащ законов механизъм в националното законодателство. «От началото на годината до момента вече са приети множество решения относно инвестиционни намерения в Натура 2000 места, без те да бъдат подложени на каквато и да било оценка относно въздействието им върху тези места», пишат още природозащитниците.

Европейската комисия е уведомена, че особено застрашен е Черноморският биогеографски регион и неговите местообитания, където «вече са нанесени некомпенсируеми вреди върху биоразнообразието в резултат на строежи на голф игрища, хотели и ветрогенератори. В останалите биогеографски региони основните заплахи са свързани с изсичане на горите, безразборният строеж на малки ВЕЦ и ветрогенератори, строежа на нови ски курорти.»

Природозащитниците информират Европейската комисия, че се създава силно обществено недоволство, поради липсата на адекватна и навременна информационна кампания сред обществеността и държавните администрация на централно и местно ниво. «Нещо повече, народни представители, областни управители и кметове провеждат активна кампания срещу екологичната мрежа Натура 2000», пише в писмото.

Европейската комисия е призована да предприеме необходимите действия, които да доведат до незабавно въвеждане на превантивна защита и внасянето на пълен списък от страна на България в максимално кратък срок.

Прикачени документи:

* Писмото до Европейската комисия