ЗАПОЧНА МЛАДЕЖКИЯТ КОНКУРС „ПРИРОДАТА ГОВОРИ“

ЗАПОЧНА МЛАДЕЖКИЯТ КОНКУРС „ПРИРОДАТА ГОВОРИ“
Конкурсът продължава до 30 септември 2015 г. и е разделен на 5 категории.

Участниците могат да се включат с рисунка, снимка, разказ, плакат и др. Особено интересна е последната категория, в която активни младежи могат да представят своя идея за инициатива, с която да разрешат съществуващ проблем на околната среда в тяхното населено място или да привлекат вниманието и подкрепата на своите съграждани за преодоляването му.

Победителите в конкурса ще бъдат обявени на специална церемония, която ще се проведе през ноември 2015 г. в гр. София. При изявено желание от училищата, екипът на Фондация „ЕкоОбщност“ може да проведе учебни занимания за насоки и разяснения за участие в конкурса в общините, в които се провежда конкурса.

Повече информация за инициативата и условията за включване в нея може да бъде открита на интернет сайта на Фондация „ЕкоОбщност“ (www.bepf-bg.org). Конкурсът «Природата говори» се организира в рамките на проектите:
„Съвместни действия за повишаване на осведомеността и активиране на местни власти и общности за реагиране на и адаптация към климатичните промени”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. www.ngogrants.bg и „Засилване на гражданското съзнание и участие по отношение на проблемите, свързани с климатичните промени, в училища и местни общности в Западна България”, финансиран с подкрепата на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество.