Рекорден брой европейци подкрепиха опазването на природата

WWF България
28 Юли 2015
2169
Рекорден брой европейци подкрепиха опазването на природата
Почти половин милион души, сред които и хиляди българи, изискаха Европейската комисия да спаси екодирективите. В рамките на обществена консултация, Комисията се допита до мнението на гражданите за необходимостта от поправки в директивите, определящи мрежата от защитени територии Натура 2000. Това е най-големият брой отговорили в историята на Европейския съюз. Заради големия интерес, Комисията удължи срока на допитването до неделя, 26.07., полунощ.

WWF дава възможност всеки да се включи с предварително попълнен въпросник на www.wwf.bg/keepnature. Анкетата може да се попълни и на страницата на Европейската комисия.

През май няколко големи природозащитни организации, сред които WWF и Българското дружество за защита на птиците (БДЗП), започнаха кампанията Природата в опасност, за да предотвратят отслабването на съществуващите екодирективи. Кампанията настоява и за по-добро прилагане на съществуващите правила, установени в Директивите за птиците и за местообитанията.

Заедно с почти половин милион европейски граждани, над 120 природозащитни неправителствени организации също изпратиха ясно послание на европейските лидери: директивите не трябва да бъдат подменяни.

„Натура 2000 опазва дива природа от европейско значение, а България е сред страните с най-богато биоразнообразие. Хиляди българи осъзнават, че най-вече еко мрежата опазва българските реки и старите гори и искат да запазят силните регулации за природата“, заяви Веселина Кавръкова, програмен ръководител на WWF България.

Всяко евро, инвестирано в мрежата Натура 2000, генерира седем пъти повече работни места, отколкото всяко евро, инвестирано в Общата селскостопанска политика.

„Натура 2000 дава допълнителна защита и възможности за емблематични места като Странджа, Пирин[1"> и Витоша. Нещо повече, за последните диви плажове по Черноморието, като Камчийски пясъци например, европейската мрежа е единствената защита“, допълни Кавръкова.

За няколко месеца кампанията предизвика безпрецедентен обществен отзвук: на вицепрезидента Франс Тимерманс и комисаря по околната среда Кармену Вела са изпратени над 50 000 съобщения с искане да защитят директивите.

Директивите защитават над 1000 ключови вида и над 27 000 природни зони в Европа. На тях се дължи спасяването на знакови видове за континента, като сивия вълк, морския орел и обикновения тюлен. В резултат на това днес ЕС е дом на най-голямата мрежа от защитени територии в света – Натура 2000 – която покрива почти една пета от сухоземната площ на континента.

Научните доказателства показват, че регулациите ефективно опазват застрашените видове и заплашените местообитания и допринасят за социалното и икономическото развитие на местните общности и региони.

Жьоньовиев Понс, директор на Офиса за европейски политики на WWF заяви от името на НПО коалицията Природата в опасност: „По време, когато Европейският съюз е подложен на тест, подкрепата на европейските регулации за природата от всички кътчета на континента показва, че хората могат да се обединяват и да защитят онова, което е от истинско значение за тях. Сега е моментът Комисията да се вслуша във фактите и да начертае план за защита на природата, основан на увеличено финансиране и по-стриктно прилагане на законите.“

[1"> На 24.07., се провеde и общественото обсъждане на плана за управление НП „Пирин“. Припомняме, че Коалиция "За да остане природа в България" се обяви против проекто-предложението и алармира за неспазване на законите и заданието за изготвяне на плана.