Девет европейски страни се обявиха в подкрепа на екозаконите в Европейския съюз

WWF България
02 Ноем. 2015
2038
Девет европейски страни се обявиха в подкрепа на екозаконите в Европейския съюз
Те настояват Директивите за птиците и за местообитанията да не бъдат променяни, а усилията да бъдат насочени към по-доброто им прилагане. В четвъртък същата позиция беше изразена и от представители на седемте най-големи политически групи в Европейския парламент.

„Европейският съюз е далеч от изпълнението на целите си за 2020 г. (по Стратегията за спиране на загубата на биоразнообразие – бел. ред.)... Убедени сме, че основният проблем не е законодателството, а по-скоро неговото прилагане. Ето защо се противопоставяме на възможната ревизия на директивите. Промяната им би застрашила цялостно изпълнението на Стратегията за биоразнообразието и би положила началото на дълъг период на правна несигурност, както и на възможност за отслабване на законодателството“, се казва в писмото на министрите.

„Това е исторически момент, който ясно показва, че държавите-членки, както и Европейският парламент смятат за жизненоважно опазването на европейското екозаконодателство – коментира Женвиев Понс-Деладриер, директор на Европейския политически офис на WWF, която обсъди запазването на Натура 2000 с министъра на околната среда и водите Ивелина Василева по-рано този месец. – Трябва да бъде пресечен всеки опит за промяна на един правен инструмент, доказал своята ефективност, когато се прилага и финансира правилно” – заяви Деладриер.

„Едва ли има нещо по-логично от това България да подкрепи призива на деветте страни-членки. Сред тях са държавите с най-голям процент територии в Натура 2000 – припомня Катерина Раковска, експерт „Защитени територии” във WWF България. – Натура 2000 обхваща близо 34% от територията на България, което ни поставя на второ място в Европа по обхват на екомрежата след Словения, следователно ние сме сред най-заинтересованите от запазването и доброто ѝ функциониране.“

„Натура 2000 е един от малкото всепризнати, работещи, наднационални инструменти за природозащита в света – коментира Веселина Кавръкова, ръководител на WWF България. – Екомрежата е едно от големите постижения на Европейския съюз, което дава възможности за трансгранично опазване на гори, реки, растителни и животински видове и така осигурява ресурси и здравословна околна среда за общността на европейските държави. Този модел е шанс за Европа и възможност за останалата част от света и е много важно да бъде подкрепен и развит” – подчертава Кавръкова.

Тази година Европейската комисия започна проучване на необходимостта от промяна на директивите на Натура 2000. Над 520 000 европейски граждани взеха участие в първия етап от процеса, което е рекорд за обществено проучване в ЕС. Те поискаха от Комисията да не преразглежда директивите, а да предприеме мерки, за да подобри прилагането им. Междинният доклад за биоразнообразието, чиито докладчици подписаха писмо до ЕК, ще бъде гласуван в Европейския парламент през декември, а окончателното решение по въпроса дали директивите да бъдат ревизирани трябва ще бъде взето от страните-членки през юни 2016 г.