Kонференция: Измененията на климата – предизвикателствата пред българската природа и туризъм

WWF България
01 Дек. 2015
3019
Kонференция: Измененията на климата – предизвикателствата пред българската природа и туризъм
Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще открие конференцията и ще представи официалната позиция на България за срещата на ООН в Париж. В дискусията ще се включат и н. пр. Ксавие Лапейр дьо Кабан посланик на Франция в България, Георги Костов – зам.-министър на земеделието и храните, Ирена Георгиева – зам.-министър на туризма, алпинистът Боян Петров – биолог в Националния природонаучен музей, Георги Стефанов – WWF-България, Координатор политики и климатични промени, Любомир Попйорданов – Председател УС на Българска асоциация по алтернативен туризъм.

Основните акценти на конференцията ще бъдат климатичните промени и прякото им въздействие за управлението и развитието на туризма, спорта и защитените територии в България. Ще бъдат обсъдени рисковете и възможностите от в тези три пряко засегнати сектора. Във вторият панел на среща се предвижда участието на представители на националните и природни паркове, МОСВ, както и представители на асоциациите практикуващи алтернативни зимни спортове, които ще представят и обсъдят влиянието на климатичните изменения през тяхната гледна точка

WWF-България изпрати своята позиция до МОСВ, Министерски съвет и президента на България Росен Плевнелиев, призоваваща българското правителство да действа отговорно като допринесе за постигането на честно, правно-обвързващо споразумение за намаляване на емисиите, припомня Георги Стефанов. Такова споразумение трябва да ускори глобалната трансформация към изграждане на икономики с почти нулеви нива на въглероден диоксид и други парникови газове, както и в голяма степен да позволи страните да имат гъвкавост за справяне с проблема. През същото време всички страни трябва да положат усилия да подпомагат уязвимите социални групи и екосистеми, които вече се сблъскват с неизбежните негативни въздействия от климатичните промени, допълва Стефанов.

„Изключително важно е след петгодишно очакване за ново, световно споразумение за климата да имаме предвид и водещата ролята на Европейския съюз – през 2016 г. стартирана на процесът за постигане на целите за климат и енергетика на ЕС до 2030 г. България има нужда от изготвянето на адекватна национална стратегия за адаптация към изменението на климата, тъй като страната ни попада в един от рисковите, засегнати региони по света. Поисканите средства за нанесени материални щети само от наводненията през 2014 г. надхвърлят 800 млн. лева по данни на Министерство на финансите и Междуведомствената комисия по бедствия и аварии към МС, а нанесените поражения върху природата, екосистемите и човешките жертви реално нямат цена", пояснява Георги Стефанов. Перспективи са в посока на модерна, ефективна, зелена икономика, базирана не на скъпи изкопаеми вносни горива, а на местни, възобновяеми ресурси. Подобен модел ще е подходящ за икономическо развитие в синхрон с целите на най-амбициозните страни по света за преход към нисковъглеродна икономика, която може да се справи с огромен проблем като изменението на климата, казва още Стефанов.

Във финалната част на конференцията ще има фокус групи с гостите на срещата към трите основни акцента на събитието: туризъм, защитени територии и спорт, където участниците ще предоставят на водещите на първия и втория панел препоръки, мерки и механизми за минимизиране на рисковете и справяне с климатичните промени от тези три сектора.

Конференцията се реализира по Проект "Повишаване ефективността на Коалиция за климата – България (ККБ), чрез увеличаване на капацитета и създаване на нови партньорства с бизнеса. Влияние и въздействие на местните и национални политики" изпълняван от WWF и финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.

Конференцията се провежда по време на „Дни на предизвикателствата“ и с финансовата подкрепа на Българска асоциация по алтернативен туризъм и Министерството на околната среда и водите, Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.

Програма, регистрация и Фейсбук събитие на конференцията

Становище на Коалиция за климата