Дебат на граждани и политици на тема „Промените в Закона за горите – 6 месеца по-късно“

09 Март 2016
1464
Дебат на граждани и политици на тема „Промените в Закона за горите – 6 месеца по-късно“
След приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за горите през лятото на 2015 г. бяха предприети важни мерки за намаляване на незаконните практики в горите, които неминуемо водят до ограничаване на незаконния дърводобив. Половин година по-късно, от „Зелени закони“ отново ще съберем политици, бизнес, неправителствени организации и обикновени граждани, за да продължат обсъжданията как да се подобрява управлението и опазването на уникалната българска гора. В тази връзка, очакваме отново участниците от дебата „Зелени закони“ по темата на 23 юни 2015 г.

Потвърдено е участието на:

1) доц. Георги Костов - зам.-министър Министерството на земеделието и храните (МЗХ)
2) инж. Тони Кръстев – изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по горите към МЗХ
3) Румен Желев, народен представител от ПП „ГЕРБ“ и член на Комисията по земеделие и храни в 43-то НС
4) проф. Иван Станков, народен представител от ПГ АБВ и зам.-председател на Комисията по земеделие и храни в 43-то НС
5) Димитър Делчев, народен представител от ПГ Реформаторски блок в 43-то НС
6) доц. Христо Михайлов, експерт и член на ИС на ПП АБВ
7) Тихомир Томанов - Национално сдружение на общините – собственици на гори и земи от горския фонд.

Очакваме на срещата МЗХ да представи информация за предприетите към момента мерки от законовите промени, както и да бъдат обсъдени по-нататъшни възможности за устойчивото управление на публичните гори – например, при планирането и отчитането на държавните предприятия, провеждането на сечите в горите и ограничаване на незаконните практики.

Водещи експерти от страна на инициатива „Зелени закони“ ще бъдат инж. Тома Белев и инж. Александър Дунчев. Модератор на дискусията ще бъде Пролет Велкова, журналист от Дарик радио.