Водещи експерти по дърветата диагностицират дъба от дунавския парк в Силистра

Водещи експерти по дърветата диагностицират дъба от дунавския парк в Силистра
За целта то ще бъде посетено от Максим Янев и Бодо Зигерт (Германия), които ще извършат изследване с арботом и резистограф в присъствието на експерти от РИОСВ-Русе. Изборът на тези два уреда дава възможно най-цялостна оценка за наличието на гнилостни процеси и за способността на дървото да се справи с тях. Ще бъде проведен и общ оглед на състоянието на дъба, като на база резултатите от изследванията експертите ще изготвят доклад с препоръчителни оздравителни мерки.

Максим Янев е ландшафтен архитект, специализиран в грижата за дърветата, с 3-годишен опит в рисковия мениджмънт. Бодо Зигерт (http://www.sv-siegert.de) е утвърден експерт по дърветата от немското бюро Die Nuernberger (http://www.die-nuernberger.info) с над 30-годишен опит в областта, дългогодишен международен бизнес в грижата за дърветата в ЕС и Русия и водещ школа за арбористи в Германия.