В 12 без 5: Парламентът може да разреши съсипването на българските реки

WWF България
19 Дек. 2016
2553
В 12 без 5: Парламентът може да разреши съсипването на българските реки
Ако бъде прието това предложение, практически би премахнало защитата на европейската мрежа Натура 2000, когато става дума за строеж на малки водноелектрически централи. Така хаотичното и изключително вредно за живота в реките строителство на малки ВЕЦ би се разпростряло и върху защитените зони от мрежата, които поне в момента се ползват с някаква защита.

Подобни законови изменения биха решили проблемите със закона, които имат различни фирми. Например „НИК - ЕНЕРЖИ – 87“, собственост на бившия шеф на НЕК – Красимир Първанов. Фирмата има проект за ВЕЦ на река Мусомишка, приток на река Места, попадаща в защитена зона „Среден Пирин – Алиботуш“. Според местни медии, против проекта за ВЕЦ, който ще пресуши над три км от реката, оставяйки в нея абсурдните 11 литра вода (колкото съдържат някои от тубите с минерална вода, които се продават в магазините!!!), има създаден местен инициативен комитет в с. Мусомище, общ. Гоце Делчев. Историята на допускането на този ВЕЦ показва колко необходима е за нарушителите на закона законодателната инициатива на депутата Иванов:

Със свое решение №ПО-01-139/27.08.2015г директорката на Басейнова Дирекция Благоевград – Вангелия Иванова отхвърля искането на Първанов да му се издаде разрешително за водовземане. Въпреки че фирмата има старо подобно разрешително, тя е пропуснала срока на завършване на строителство и срока за подаване на заявление за подновяване на разрешителното.

Заради изтичането на срокове искането за издаване на разрешително е трябвало да бъде процедирано като ново инвестиционно намерение, за което Басейнова дирекция Благоевград е получила и съответните указания от МОСВ с писмо с №РР-01-139/06.08.2015г. Въпреки този отказ, пет месеца по-късно фирмата на Първанов подава ново заявление на 13.11.2015г., което по незнайни причини е удовлетворено през април 2016г., въпреки подадените възражения от страна на Сдружение за дива природа Балкани и WWF България.

Нещо повече, въпреки че старото разрешително е изтекло на 17.07.2015г., а новото е издадено почти година по-късно, фирмата междувременно е съумяла да се снабди с Разрешение за ползване №СТ-05-315/09.03.2016г. от ДНСК-София. Как приемателната комисия от ДНСК е издала въпросното разрешение, въпреки че в този период централата не е имала валидно действащо разрешение, ще трябва да проверяват от прокуратурата, която също е сезирана по случая. WWF очаква, че прокуратурата ще провери и мотивите, с които въпреки възраженията на екоорганизациите, г-жа Вангелия Иванова намира начин да издаде ново разрешително след изричания си първоначален отказ. Необходимо е да бъде разследвана и ролята на Министерството на околната среда в случая.

Оказва се, че всички закони и процедури могат успешно да бъдат заобиколени, ако не от първия, то от втория опит от страна на инвеститора и ако нещо все пак затруднява изграждането на тази пагубна за природата централа, то е защитата на европейската мрежа Натура 2000.

Само преди няколко дни Европейската комисия обяви, че Директивите, регламентиращи Натура 2000, са годни да изпълняват целите си и че ще работи за по-доброто им прилагане. Приетото с пълно единодушие решение е изцяло в съответствие с позицията, изразявана от почти две години от над 200 европейски неправителствени организации, в това число и WWF. Би било изключително позорно, ако в края на мандата си този парламент си позволи да приеме скандалното предложение в разрез с политиката, току-що обявена от Европейската комисия и подкрепяна от България в качеството ѝ на страна членка на ЕС.

Следим с особено внимание случаите, в които несъобразени проекти за водноелектрически централи се предлагат за места със защитена природа и настояваме властите много по-активно да защитават обществения интерес и природата на България. Случаят с ВЕЦ Мусомище може да бъде наречен емблематичен, затова е важно развръзката му да попадне и в полезрението на медиите, чиято мисия е именно защита на обществения интерес.

Припомняме, че по аналогичен начин фирма, собственост на бащата на Валентин Златев, се снабди с разрешение за строеж за малка ВЕЦ над село Говедарци, засягаща бъдещата защитена зона Рила Буфер. За случая отново е сезирана прокуратурата, тъй като Община Самоков очевидно е погазила закона, издавайки разрешение за строеж, въпреки че разрешителното по Закона за водите не е влязло в сила. Нещо повече, Общината очевидно е действала особено бързо, тъй като разрешение за строеж №119/25.10.2016г. за ВЕЦ е издадено ден, след подаване на заявлението. Разбира се, в конкретния случая най-голяма вина носи МОСВ, тъй като умишлено не разгледа подадените в началото на септември жалби и така даде възможност на инвеститора да може да започне строеж във всеки един момент, в който пожелае.

Желание да се работи бързо за удовлетворяване на определени интереси прозира и в течащото в момента ударно довършване на Плановете за управление на речните басейни и техните екологични оценки. Публичните консултации и обществените обсъждания се обезсмислят от кратките срокове. Изглежда министерството се опитва да се увери, че плановете ще бъдат приети от правителството между празниците. Абсурдно е плановете и мерките, които трябва да опазват толкова важен природен и обществен ресурс като българските реки в следващите години, да се претупват по този начин.