Любомир Попйорданов, председател на БААТ: Няма шанс за съвместимост на туризъм и земеделие с минна дейност

Любомир Попйорданов, председател на БААТ: Няма шанс за съвместимост на туризъм и земеделие с минна дейност
Има ли бъдеще алтернативният туризъм? Какви са тенденциите за развитие на културно-историческия, планинския, селския и екотуризма в национален мащаб?

Алтернативният туризъм за мен е лична кауза. Вярвам, че всичко, което направихме през тези 27 г. чрез нашия бизнес – туроператор „Одисея-ин“ и по-късно чрез общността около БААТ (учредена през 1998 г.), има историческо значение за събуждане на предприемачеството в най-изостаналите райони на България чрез туризъм, за осъзанаването на местните общности, за разбирането на триадата културно и природно наследство и човешки ресурси, капацитет на приемащите общности.

Тенденциите не са малко: нарастващ дял на индивидуално пътуващите – над 60% от всички днес, драматично навлизане на технологиите, все по-голяма достъпност на дестинациите и на транспорта със самолет, което от друга страна поставя въпроса за екологичната цена на третата в света индустрия, събуждане на азиатските тигри за туризъм, което ще пренареди световната карта и на предлагането и драстично ще повиши натиска върху най-разпознаваемите обекти на световното наследство. Все повече хората търсят изживяване, чрез което да научат нещо, пътуване, което да ги зареди с идеи, в което да участват самите те активно, пътуване само за тях. Днес туризмът се възприема като едно от основните човешки права!

В България алтернативният туризъм като съвкупност стои стабилно. Има впечатляващи лични истории на къщи за гости, на фермери, на хижари, на туроператори. Развитието не е експлозивно, но затова пък е устойчиво и отговаря на разбиранията за отговорен туризъм, няма случайни хора. Добрите предприемачи не могат да се оплачат от клиенти, а хотелите могат само да им завиждат… Това е туризмът на бъдещето.

Според видни „еколози” в Трънско освен ждрелото няма нищо друго и развитие на туризъм там е невъзможен. Съгласен ли сте с такова твърдение?

Първо, Трънското ждрело съвсем не е единственият стойностен обект на природното наследство. Аз например бих откроил цялото ждрело и планината Руй над Зелениград, в която се намира например светилище, което носи името Царева църква с уникална форма на скалното отверстие – на глава на гугутка. Много, много красиво. Колкото до ждрелото, това също не е единственото тук ждрело.

Но най-важният природен феномен е самият пейзаж, в който отсъстват следи на индустриалното минало, който е приказно красив през всички сезони.

Специално внимание заслужава и биоразнообразието и богатството на билки, което се обяснява именно с липсата на антропогенно въздействие. Цялата тази територия, бидейки част от т.нар желязна завеса, се е запазила и е само на 80 км от София, тя чака своите милиони посетители от цялата страна. Това е повече от постижимо с един обозрим план-програма от събития, свързани с местното биопроизводство, плодове и зеленчуци, сладка, билки и атрактивни туристически услуги.

Най-голямото предимство на този край, освен близостта до София, е че е неразработен и не са реализирани погрешни инвеститорски идеи в туризма или други области, а потенциалът е истински. Нужна е само една интелигентна предприемаческа иницатива – на група креативни хора, така че на място да се реализира целият потенциал и да спечелят местните хора, които са си там.

Да не забравяме и голямата грънчарска традиция в с. Бусинци, за която могат да се намерят и европейски проекти за нейното съживяване.

От няколко години се наблюдава повишен интерес на туристите към Трън и региона. Защо обаче този интерес закъсня толкова и какво пречи на Трънско да стане една от водещите дестинации за алтернативен туризъм?

Факт е, че община Трън не се рекламира като туристическа дестинация и като дестинация за екологично чиста земеделска продукция – поне това е впечатлението. А има и минерални извори, чист въздух – днес истински дефицит за милиони в София… За традициите, чистата храна и пейзажа вече казахме.

Като съвет бих препоръчал на местните инициативи да се обединят и да формализират отношенията си в един бизнес клъстър, който ясно да заяви желанието на малкия бизнес да расте и да бъде мотор в местната икономика и основен работодател. Нека не се оставя инициативата на инвеститори, чужди на местния интерес.

Как се вписва Трънско в панорамата на алтернативния туризъм в България?

Трънско не може да бъде самостоятелна дестинация, но има важно място в едно предлагане на уикенд туризъм, както и да бъде етап в многодневни програми за културен, приключенски туризъм, фамилни ваканции, да привлича къмпингари, любители на катеренето… Днес на голям успех се радва туризмът, свързан с традициите и кухнята. Прекрасният ландшафт може да бъде „арена“ и за големи концерти – рок, класическа музика, както това вече се прави в други дестинации като Белоградчик и не само.

Не можем да кажем, че Трън е готов да приеме един по-значителен поток от туристи. Има нужда от по-голяма леглова база, но направена по интелигентен начин. София е не само естествен основен източник на клиенти. Тя може да бъде и източник на работна ръка, на млади хора, които търсят чиста природа, стига да има добра интернет свързаност и които могат да работят от разстояние, но и да бъдат инвеститори в създаването на къщи за гости, на ферми, на приключенски паркове, на къмпинги, на маркетингови специалисти, които да слагат дестинацията на картата на предлагането в България и света.

Имате ли идеи за пропагандирането и развитието на различните видове алтернативен туризъм в района?

Това трябва да бъде кауза на обединените в клъстърно формирование и НПО активни бизнеси и личности от всички сфери на стопанството. Както казах, за тази кауза могат да се привлекат и студенти от факултети по бизнес и маркетинг от София, които да направят върху казуса Трън и Западни покрайнини тема на своите дипломни защити. Има място Трън да се превърне в един инкубатор за хора с идеи и общината има огромна отговорност за това. Налице са много пустеещи сгради, безстопанствени имоти … Територията на района е достатъчно малка, за да може да се експериментира и да има бързи резултати при един толкова голям пазар в непосредствено съседство! А и Сърбия е от другата страна.

Съвместима ли е минната индустрия с туризъм, земеделие и животновъдство?

Няма шанс за съвместимост. Добивът и извозването на руда, а в случая става дума за метали с радиоактивно излъчване, и техният открит добив и пренос би превърнал този изключително добре запазен в екологично и пейзажно отношение район в пустиня. Ефектът от установяването на една миннодобивна концесия би бил фатален за бъдещето на всички малки бизнеси, които вече са стартирали, а местната общност ще бъде тотално обезличена от една хилядна армия от работници, чужди на потенциала на този край и на интересите на местната общност.