FSC се разграничи от „Швайгхофер“ след жалбата на WWF

WWF България
17 Фев. 2017
2058
FSC се разграничи от „Швайгхофер“ след жалбата на WWF
„Взетото от FSC решение е единственото правилно действие – коментира Йоханес Занен от горската програма на WWF. – Въпреки че имаше възможност да предприеме конкретни стъпки, за да промени практиките си, „Швайгхофер“ не успя да осъзнае отговорността за нередностите в своята мрежа за доставки и да ангажира официално заинтересованите страни – част от условията, поставени от FSC.“

FSC започна разследване на „Швайгхофер“ – една от най-големите европейски дърводобивни компании – в отговор на жалбата на WWF, подадена през ноември 2015 г. Независимият панел, назначен, за да разследва обвиненията срещу компанията, стигна до заключението, че тя е въвлечена в незаконна търговия с дървесина и че бизнес практиките ѝ противоречат на целите на FSC. По време на пробационния период WWF настоя организацията да продължи с разследването на въпроси като законността и фалшивите данни за постъпващата дървесина, повдигнати още в първоначалната жалба.

Това и новите обвинения, изникнали в хода на разследването, доведоха FSC до заключението, че удължаването на пробацията е неприемливо.

„Взетото от FSC решение е силен сигнал, че организацията поддържа най-висок стандарти в отстояването на своите принципи и ценности – коментира новината Нели Дончева, ръководител програма „Гори“ във WWF. – Очакваме проблемите пред сертификацията в България да бъдат разрешавани също толкова ефективно и категорично.“

WWF препоръчва на „Швайгхофер“ да се ангажира с ясна политика за произхода на дървесината, която преработва, така че да гарантира законния произход на сертифицираната и недопускане на незаконна дървесина.

За WWF прозрачността е от съществено значение при мерките за справяне с незаконния дърводобив и за да се избегне смесване на незаконната със законна дървесина на пазара. „Това може да се постигне чрез прилагане на стриктен контрол от страна на държавните органи и създаване на възможности за граждански контрол на дейностите в горите. WWF счита FSC за надеждна и работеща система за сертификация и смята, че официалното присъствие на FSC в България би допринесло за подобряване качеството на сертификацията и дорбото управление на горите и горските ресурси“ – добави още Дончева.