: Видове птици от разред Врабчоподобни (2-ра част) С над 420 вида птици, установени до момента в страната, България е сред най-богатите в орнитологично отношение страни в Европа. Всички желаещи да разширят своите познания върху птиците са добре дошли на лекциите на Българската орнитологическа централа. " /> Школа по орнитология и природозащита - Лекция 18

Школа по орнитология и природозащита - Лекция 18

21 Фев. 2017
2035
Школа по орнитология и природозащита - Лекция 18
Лекциите са онагледени с помощта на съвременни аудио-визуални средства, организират се и екскурзии сред природата.
Ако сте пропуснали някоя лекция не се колебайте и посетете следващите.

Школата дава възможност за професионална ориентация на учениците и студентите.

Лекционният курс се води от доц., д-р Борис Николов.