Възстановяването на крайречни гори е темата на WWF в Седмицата на гората

WWF България
05 Апр. 2017
1988
Възстановяването на крайречни гори е темата на WWF в Седмицата на гората
От съществено значение за успеха на природозащитните дейности е и популяризирането на значението и стойността на крайречните гори. Това е и целта на експертно разработената брошура „Крайречните гори: ползи, състояние, опазване“, която WWF днес представя на широката публика. Брошурата излага в синтезиран вид част от опита през последните 10 години за възстановяване на крайречните гори. Двуезичното издание на български и английски обединява научените уроци от вече завършили проекти в България и региона и може да се намери онлайн на сайта на WWF.

Програма на WWF, посветена на Седмицата на гората:

Образователни игри и урок: На 5 април от 8:00 ч. ръководителят на горската програма Нели Дончева ще проведе урок за третокласниците от ОУ „Николай Лилиев“ в София на тема „Гората и нейните обитатели“.

Горски многобой: На 6 април, от 13:00 ч. в гр. Чепеларе, на площад „Олимпийски” заедно с Професионална гимназия по селско, горско стопанство и туризъм „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Чепеларе, Южноцентралното държавно предприятие – гр. Смолян, Лесозащитната станция – гр. Пловдив, Регионалната дирекция по горите Смолян и WWF организират събитие за учениците от гимназията. Състезателните игри са свързани с познаване на основите на лесовъдството, с опазване на биоразнообразието и с отговорното отношение към българската природа. След като премерят знанията си най-добрите участници ще получат награди.

Крайречна изложба в Дни на природата с WWF: От 6 до 9 април включително изложбата, посветена на крайречните гори, ще гостува в търговски център „Парадайз“ в София, в рамките на Дни на природата с WWF. На етажи 1 и -1 ще можете да се насладите на красивите фотографии от най-редките гори в България. Част от средствата, събрани на благотворителния базар, ще бъдат отделени за отглеждане за новозалесените гори.

Брошурата и част от дейностите, с които WWF отбелязва Седмицата на гората, се осъществяват по проект „Опазване и възстановяване на крайречни гори“, който се изпълнява в партньорство с Изпълнителната агенция по горите, РДГ-Русе и РДГ-Пловдив и е съфинансиран от инструмента LIFE+ на Европейската комисия.