Спешна спасителна акция за малкото и яйцето на лешоядите, гнездящи в Кресненското дефиле. Общо над 30 са жертвите на отровите в пролома

Зелени Балкани
05 Апр. 2017
2404
Спешна спасителна акция за малкото и яйцето на лешоядите, гнездящи в Кресненското дефиле. Общо над 30 са жертвите на отровите в пролома
Вчера е имало съвместна комисия от ФДФФ, РИОСВ Благоевград, Полицията в Благоевград и ОДБХ, която да документира последните три намерени птици и да събере проби от тях. Изводите от наблюденията на малкото и яйцето на единствените гнездещи птици са тревожни. Експертите са на мнение, че няма как останалите сами родители да се справят, за което говори и видимо недоброто състояние на малкото в гнездото. По тази причина утре, на място спешно ще се отзоват квалифирани алпинисти от екипа на Зелени Балкани, които да съдействат на екипа на ФДФФ за вземането на малкото и яйцето. Дейността е съгласувана с РИОСВ Благоевград и се извършва по реда на специално разрешително, с което разполага екипа на ФДФФ, за изключение от забраните, посочени в ЗБР, което им дава правомощия да оказват подобна помощ на бедстващи диви птици.

Едният от откритите вчера умрели лешояди в Кресненския пролом е В2С - Ники - малкото излюпено през 2016г. от Врачански Балкан, което зимуваше в Дефилето. Младата птица бе кръстена в рамките на Международна кампания, която обяви успешното връщане на белоглавия лешояд в Кресненското дефиле/Пирин и Стара Планина. Ники бе кръстен на Николай Ненчев – директор на ПП „Врачански Балкан“ като знак на признателност за неговия принос за завръщането на белоглавия лешояд в Стара планина. През студените месеци, Ники презимува в Дефилето, привлечен от другите птици, които се придържат към площадката за подхранване на ФДФФ. За съжаление, той е една от жертвите на използването на отрови в пролома.

Сред останалите жертви има птици, които бяха на гнезда, възрастни с потенциал за размножаване, както и млади такива. Както вече бе обявено от екипа на ФДФФ, случаят на практика провали 15-годишните усилия на природозащитниците за завръщането на вида в района на Кресненското дефиле и Пирин и върна програмата с години назад.

Екипът на ФДФФ и Зелени Балкани благодари на всички над 50 доброволци, които са участвали в издирването на отровните примамки и техните жертви, на доброволците-преводачи и на всички съпричастни граждани.

Всички, които искат да подпомогнат кампанията, могат да подпишат петицията или да направят дарение на сметката на ФДФФ BG13UNCR96601093236424 в Уникредит Булбанк (средства ще са необходими за съдебни дела, които предстоят).