WWF България обединява държавите от Естония до Македония в инициатива за справяне с климатичните промени

WWF България
25 Септ. 2017
1672
WWF България обединява държавите от Естония до Македония в инициатива за справяне с климатичните промени
Централната и Източноевропейска мрежа за устойчива енергия – ЦИМУЕ (Central and Eastern Europe Sustainable Energy Network - CEESEN), в която WWF България има водеща роля, обединява 13 организации от 11 държави в ЦИЕ, представители на публичния сектор, научните среди, неправителствените организации и бизнеса. Всички те са лидери в своите държави по теми свързани с енергийни политики, работа със заинтересовани страни, застъпничество и финансиране. Цета на мрежата е да подкрепи общностите от региона по пътя им на преход към нисковъглеродна икономика.

Предстоящата конференция в Прага ще сложи начало на инициативата с изработване на дългосрочни климатични и енергийни визии за 2050 г. за прилагане на европейските политики за „Климат и енергетика“ на национално и местно ниво, тъй като много от страните от региона се противопоставят на тези цели.

Събитието ще осигури стимулираща среда за обмен на знания и възможност за участниците да създадат партньорства. За организаторите на събитието енергийният преход не е просто модерна фраза. Членовете му вярват, че държавите и регионите трябва да изготвят конкретен план за действие до 2050 г., да осигурят обществено участие от самото начало и да се възползват от иновациите и технологиите, за да може преходът към нисковъглеродни общества да стане реалност в цяла Централна и Източна Европа.

„Инициативата е повече от навременна, коментира ръководителят на проекта за България Георги Стефанов. През последните дни светът се обединява около убеждението, че преходът към чиста енергия трябва да се ускори. На сесия на общото събрание на ООН Франция предложи нов световен пакт за опазване на околната среда, чрез който светът да постигне целите, които си постави в Парижкото споразумение за климата и Глобалните цели на ООН за устойчиво развитие до 2030 г. Подобни са и очакванията към българското председателство на ЕС. На последната среща на енергийните министри на Евросъюза, стана ясно, че ЕС очаква страната ни успешно да въведе законодателния пакет "Чиста енергия за всички европейци". Той има за цел да постави енергийната ефективност на първо място, да позиционира ЕС като глобален лидер в областта на енергията от възобновяеми източници и да осигури разработването на бизнес модели за навлизането на зелена енергия, припомня Стефанов.

На днешната дата, две години след применето на глобалните цели на ООН за устойчиво развитие 2030, Европейският съюз няма голям напредък в постигането им. Затова WWF призовава Европа да заеме лидерската си позиция в този процес, добави ръководителят на програма „Климат и зелена икономика“ Георги Стефанов.

С желание да вдъхнови участниците в предстоящата конференция в Прага, посланието на WWF България е: “Енергиен преход към ниски въглеродни емисии? Заедно това е възможно”.

Официални гости на събитието ще бъдат Бронис Ропе, член на Европейския парламент и бивш кмет на литовския град Игналина – известен със затварянето на най-голямата атомната електроцентрала в света. Имке Любек, директор на департамент „Климат & Енергия” към WWF, офис за европейска политика (Брюксел) и Павел Подрух, основателят на платформата Czech Off-Grid Houses (Чехски еко-къщи) и носител на наградата на Обединените нации за дейност в изпълнение на глобалните цели за устойчиво развитие.

Работният език на конференцията ще бъде английски, а регистрацията е безплатна на: https://ceesen.org/conference/