Перник се включва в европейска кампания на „Грийнпийс“ за чист въздух и ще нарисува слънце на ключово кръстовище

Перник се включва в европейска кампания на „Грийнпийс“ за чист въздух и ще нарисува слънце на ключово кръстовище
Между 4 и 9 октомври огромни слънца ще изгреят в публичните пространства в европейски градове от Перник до Прага. Те носят важно послание за континента и планетата — каузата им е да напомнят на лидерите в Европа, че е време да превърнат думите в дела и да тръгнат към по-активно въвеждане на възобновяемите източници на енергия.

Визията на „Грийнпийс“- България е възобновяемата енергия да е достъпна за граждани, домакинства и общности. Те да могат да се включат в енергийната система и да се превърнат от консуматори в активни участници, които индивидуално или колективно произвеждат, съхраняват и продават енергия.

Мястото, на което избрахме да изгрее българското слънце е Перник, на ключово кръгово на изхода на града, като лъчите му ще бъдат нарисувани от гумите на пътуващите автомобили. Боята пада лесно и бързо, безвредна е и е изцяло от екологичен произход — съдържа куркума, червен пипер, тебешир, вода. Изборът падна върху Перник, заради неразривната връзка на града с енергийното развитие и бъдеще на страната.