Природозащитници внесоха в Европейската комисия жалба заради нарушения по Натура 2000 в Рила

22 Май 2008
3756
Зоните „Рила” и „Рила–Буфер” от Натура 2000 бяха предложени от неправителствените организации с цялата научна документации. По-късно предложенията бяха приети за основателни и от Българска академия на науките. Българското правителство включи „Рила” в списъка със зони, изпратен на Европейската комисия. В нарушение на Закона за биоразнообразието и Директивата за местообитанията българското правителство изключи „Рила-Буфер” от списъка. „То обаче е длъжно да опазва „Рила-буфер” все едно, че зоната е част от Натура 2000 до окончателното одобрение на мрежата. На практика предложената зона „Рила-Буфер” не се опазва по никакъв начин”, обясни Катерина Раковска от WWF.

Планираните и на места вече изграждащи се нови ски курорти в Рила не са подложени на задължителната Оценка за съвместимостта им с целите на защитените зони, предупреждават природозащитниците. Анализите, изработени за жалбата показват, че популациите на ключови растителни и животински видове, заради които са определени двете зони от Натура 2000, ще бъдат повлияни от строителството. То вече се извършва в Паничище, Боровец и местността Картала край Благоевград. В анализите са включени и планираните ски зони - „Искровете” (между Говедарци и Мальовица), „Трещеник” и „Семково”. Сред засегнатите видове са мечката, дивата коза, 15 вида птици.

Ето един от примерите, посочен в жалбата до Европейската комисия: Строителството на писти и съоръжения за ски зоната на Паничище, недалеч от Седемте рилски езера, вече е довело до изсичането на около 10 ха гори (клек, смърч, бяла мура, ела, бял бор) около курорт Паничище в „Рила-Буфер”, като общо са засегнати 15 ха защитени горски и тревни местообитания. Изсечен е до 1 ха клекови гори в Национален парк Рила (от общо засегнати 3 ха горски и тревни защитени местообитания), изчисляват природозащитниците.

Ако ски зоната на Паничище се изпълни, както е планирана ще бъдат унищожени 198 ха защитени природни местообитания в Национален парк Рила - повечето от тях пасища. Ще бъдат изсечени и около 27 ха гора за планираната писта под връх Ташмандра, въпреки всички уверения на инвеститора „Рила Спорт”, че няма да се сече в Национален парк Рила. В „Рила-Буфер” ще бъдат унищожени 101 ха местообитания, като изсечените гори ще са около 2/3 от тази площ.

Природозащитниците съобщават на Европейската комисия, че в Рила се планира изграждането на общо 8 ски-курорта. Във вече направените Оценки за въздействие върху околната среда (ОВОС) на „Супер Боровец” и „Трещеник”, например, никъде не се отчита цялостното въздействие на всички ски курорти върху природата на Рила.

В жалбата подробно е описано с документи как държавни органи като Министерство на околната среда и водите и дирекциите за строителен надзор отказват да прилагат законодателството и да спрат нарушенията.

Това е четвъртата жалба по Натура 2000, която природозащитниците изпращат до Европейската комисия. Другите бяха за непълнота на европейската екологична мрежа Натура 2000 по двете европейски директиви и за неопазване на зоните „Иракли” и „Калиакра”.

За повече информация, снимки и карти:

За контакти:
- Катерина Раковска, WWF, 02/9640545
- Александър Дунчев, „Асоциация на парковете в България” 0885511022