WWF: Рибата в Европа свършва

WWF България
09 Юли 2018
2485
WWF: Рибата в Европа свършва
От днес Европа е изконсумирала запасите си от риба за годината. Европейският Ден на рибната зависимост отбелязва момента, от който ЕС започва да разчита само на внос на риба и рибни продукти до края на годината, за да посрещне потребителското търсене. Европа потребява много повече морска храна, отколкото може да улови в своите води или да отгледа в рибни ферми. А развиващите се страни са основен износител на риба за ЕС.

По отношение на консумацията на риба на глава от населението Португалия (55.3 kg), Испания (46.2 kg), Литва (44.7 kg), Франция (34.4 kg) и Швеция (33.2 kg) имат най-високи нива на потребление в ЕС. Заедно тези пет страни представляват около една трета от потреблението на риба в ЕС. Всеки европейски гражданин консумира средно 22,7 кг морски продукти всяка година.

Държавите, които произвеждат толкова или повече, отколкото консумират, се считат за автономни (например Хърватия, Холандия, Ирландия). По-голямата част от страните от ЕС зависят от вноса на риба, за да поддържат нивото на потребление. В страните с най-голяма зависимост от морска храна от чужди води Денят на зависимостта от риба идва по-рано: Австрия (17 януари), Словения (15 февруари), Словакия (18 февруари), Румъния (29 февруари), Белгия 30-ти), Италия (6 април), Португалия (5 май), Германия (4 май), Испания (26 май) и други.

През 2018 г. европейският Ден на рибната зависимост вече е около един месец по-рано в сравнение с 2000 г. Преди тридесет години Европа можеше да задоволи търсенето на риба от домашни води до септември и дори октомври, припомня WWF.

Въпреки че част от европейските рибни запаси са се стабилизирали - поради действия, предприети от ЕС в областта на рибарството, нивото на самостоятелно задоволяване с риба в ЕС е все още твърде ниско и свръхуловът продължава. Според Европейската комисия 41% от рибните запаси в Атлантическия океан са подложени на прекомерен улов. Тази цифра се увеличава до 88% в Средиземно море. Свръхуловът засяга и рибните запаси в развиващите се страни, които зависят в голяма степен от този ценен ресурс.