." /> Десетки граждани се включват в битката за чист въздух в района на ТЕЦ „Бобов дол“

Десетки граждани се включват в битката за чист въздух в района на ТЕЦ „Бобов дол“

Десетки граждани се включват в битката за чист въздух в района на ТЕЦ „Бобов дол“
Въпреки това компетентната институция — Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), поднови разрешителното на ТЕЦ „Бобов дол“ да изгаря отпадъци. Нещо повече, на 18 април издаде и разпореждане за предварително изпълнение. Това означава, че изгарянето ще продължи, независимо от обжалването от граждани. Сигнали на хора, живеещи в района потвърждават, че влаковете с отпадъци вече пристигат.

Парадоксално, доводите за предварително изпълнение са, че то даже е нужно, „за да се осигури животът или здравето на гражданите“.

„От гледната точка на здравни специалисти, намираме за обезпокоително изкривяването на законодателство, което би трябвало да ограничава замърсяването и да защитава нашето здраве и това на нашите деца. Изгаряйки отпадъци, вместо въглища, ТЕЦ „Бобов дол“ няма да ограничи замърсяването на въздуха, а ще го продължи. И дори ще причини по-опасни ефекти върху нашето дихателно и сърдечно здраве. Вече сме повдигали въпроса относно здравните последици от замърсяването на въздуха с научно обосновани аргументи пред Министерството на околната среда, но не получихме никакъв официален отговор“, коментира специалистът пулмолог д-р Александър Симидчиев от инициативата „Въздух за здраве“.

Добавянето на гориво от отпадъци е още един начин, по който електроцентралите на въглища продължават да съществуват и да печелят, въпреки че отдавна са морално и технически остарели. Към този метод се преориентираха повечето централи на въглища, свързани с Христо Ковачки.

ИАОС е споменала в разпореждането за предварително изпълнение, че крайната цел е намаляване на разходите, но удобно е пропуснала, че централата е част от студения резерв на страната и вече получава солидни плащания, за да гарантира енергийната сигурност на страната. Което се случва само на теория, но не и на практика, защото ТЕЦ „Бобов дол“ не проработи, когато трябваше — през студената зима на 2017 Друг път, по който централата получава субсидии, е чрез цената на електроенергията — отскоро ТЕЦ „Бобов дол“ има лицензия за т.нар. високо ефективно производство, позволяваща ѝ да иска по-висока цена, която накрая се плаща от потребителите.

Случаят с разрешителното за изгаряне на отпадъци е учебникарски за политиката на държавата спрямо електроцентралите на въглища. Тя може да се опише само с подкрепата на нови и нови схеми за облагодетелстване на близки до правителството собственици с цената на човешкото здраве и за сметка на данъкоплатците, които плащат не само сметките за ток, но и субсидиите за замърсяващите топлоелектроцентрали.
„Решението от години е ясно — поетапно закриване на най-замърсяващите производства, създаване на планове за възстановяване на зависимите от въглищата региони и възможности за диверсифициране на икономиката, които ще донесат нови работни места. Явно проблемът е, че това ще отнеме значителни лесни приходи от настоящите собственици на централи на въглища,“ коментира Меглена Антонова от „Грийнпийс“ - България. „Надяваме се включването на повече граждани да направи затварянето на очите пред фактите по-трудно.“

ТЕЦ „Бобов дол“ гори отпадъци далеч преди да получи официално разрешение от ИАОС. Министърът на околната среда и водите е позволил изгаряне на отпадъци за експериментални цели за период шест месеца, считано от 12.11.2018 г. Министерството отказва достъп до писмото, с което е разрешено изгарянето, с аргумент за защита на националната сигурност. Към момента не е известно нито колко отпадъци е изгорил ТЕЦ „Бобов дол“ в този период, нито какви отпадъци са горени. Факт е, че законът позволява опитни инсталации за изследователски, развойни и изпитателни цели да изгарят по-малко от 50 тона отпадъци годишно без разрешение от ИАОС. Дали тези изисквания са били спазени, за момента остава неизвестно.

Повече информация за разрешителното, което обжалваме, можете да намерите тук:
Ако вие също искате да се включите в делото, моля да ни пишете.

[1">„За Земята — достъп до правосъдие“ обединява усилията на неправителствените организации CEE Bankwatch, „Грийнпийс“ — България и Екологично сдружение „За Земята“, които работят за опазване на околната среда в България.