Данни за икономическите загуби от заменките

13 Юни 2008
2235
Данни за икономическите загуби от заменките
Пресъобщение до медиите:
София, 13.06.2008
За периода от 30 април до 25 май управляваната от БСП Държавна агенция по горите извърши непазарни замени на 12 800 декара горски фонд, разположен основно по Черноморието, Боровец, Пампорово и Перелик с 35 000 декара частни и общински гори, закупени основно в Северна България и Родопите. С това държавата претърпя загуби за между неколкостотин милиона до над милиард лева (цените на терените в тези райони за застрояване варират между 40 и 500 евро за м2 по данни от национални брокерски агенции).

Въпреки засиления обществен интерес Държавната агенция по горите (ДАГ) отказа да огласи официално кои са бенефициентите на тези заменки, както и да публикува пълния текст на заповедите на замените. По неофициална информация на медиите най- големите бенефициенти са юридически лица, собственост на Христо Ковачки, Тодор Батков, Гриша Ганчев и др.

Поради засиленият обществен натиск Държавната агенция по горите създаде работна група за промяна на Закона за горите, която да предложи промяна на текстове, регулиращи заменките и промяна на предназначението на горите. Въпреки две отворени писма до Министър председателя и засиленото обществено недоволство, Министър председателят отказва да наложи временен мораториум на нови замени на гори, както и на промяна на предназначението на горите от направените вече замени до гласуването на новия проектозакон в Парламента

Съгласно експерти на ДАГ към 06.06.2008 в ДАГ има подготвени за подпис 195 VIP преписки за замени на гори. Някои от тях стоят за подпис на бюрото на Председателя на ДАГ. Всеки ден се получават нови искания.

Замените на гори (както и замените на селскостопански земи и терени в регулация) са непазарен механизъм, който в момента усилено се използва за източване на богатство от държавата.

Коалиция „За да остане природа в България” анализира пазарните цени на имотите в районите на заменките и констатира, че чрез заменките Правителството е прехвърлило на частните „горовладелци” терени на стойност между 300 и 900 милиона евро повече от получените от държавата.

Коалицията ще се обърне към ЕК с жалба за нарушаване на чл.87 от договора за Европейската общност, непозволяващ държавни помощи нарушаващи конкуренцията и пазара.

Прилагаме обобщена финансова таблица на „подарените” терени, разпечатки от брокерски фирми за цени на имоти, извадки от Договора за Европейската общност, 10 стъпки за запазване на българските гори.

Коалиция „За да остане природа в България” настоява:
1. Министър председателят да наложи мораториум на замените на гори и промяна на предназначението на заменените досега терени.
2. Народното събрание на промени Закона за горите и да премахне замените от Закона за горите.
3. Да бъдат анулирани направените след 01.01.2007 замени като противоречащи на принципите и нормите на Европейския съюз.


За контакти:
Ваня Рътарова – Българско дружество за защита на птиците, 0878 599 351
Стефан Аврамов – Българска Фондация Биоразнообразие, тел. 0897 865 818

Табличен анализ на икономическите загуби от заменките
Членове от Договора за създаване на Европейската общност, които се нарушават с механисма на заменките
Инвеститорите: защо се възползват от заменките - статия на в. Монитор