WWF и ГБИТК Ви канят на конференция на тема 'Преходът към зелена икономика и заетост в България'

WWF България
23 Ноем. 2020
1099
WWF и ГБИТК Ви канят на конференция на тема 'Преходът към зелена икономика и заетост в България'
Общата цел на конференцията е да бъде представен напредъкът в подготовката на България за реализиране на „зеления преход“, визията за създаването на зелена икономика, зелени работни места в България, както и перспективите за българския бизнес в него.

В панелна дискусия, в чийто фокус попадат възможностите за създаване на нови икономически дейности и зелени работни места в контекста на „Зелената сделка“, представители на министерства и институции, които имат отношение по темата, а също и представители на синдикатите и неправителствени организации ще представят своя подход и ще изложат различните гледни точки.

Какво предстои пред българската икономика? Как бизнесът ще бъде ангажиран в този процес? Как ще се даде тласък на зелената трансформация? Как ще се финансират устойчиви инвестиции? Това са част от въпросите, чиито отговори се надяваме конференцията да даде.

В третата част на събитието ще бъде направена препратка към Германия и разгледан подходът на страната за преструктурирането на въглищния регион Лужицa – постигането на консенсус за прекратяване на добива на лигнитни въглища и инвестиционните намерения.
Повече за конференцията, програма и форма за регистрация бихте могли да намерите на . следния линк

Събитието се осъществява с подкрепата на Европейската инвестиционна банка и програма EUKI на германското Федерално министерство на околната среда, опазването на природата и ядрената безопасност.