Как да намалим замърсяването с пластмаса на водите? Природозащитници отговарят с акция

Как да намалим замърсяването с пластмаса на водите? Природозащитници отговарят с акция
Акцията отправя важни послания и изтъква истинските решения на проблема. А именно — въвеждане на депозитна система, разделно събиране, намаляване на пластмасовите изделия за еднократна употреба като целенасочена политика.

Подкрепете трайните, а не симптоматичните решения.
Заповядайте на 21 януари 2020 от 08:45ч. пред Министерство на околната среда и водите.