Допуска ли законодателството в Европа въглищните тецове да работят при условия, които допринасят за влошеното качество на въздуха в близките селища?

  Допуска ли законодателството в Европа въглищните тецове да работят при условия, които допринасят за влошеното качество на въздуха в близките селища?
В деня на заседанието по делото „Грийнпийс“ - България представи визуално голяма част от предизвикателствата, с които „ТЕЦ Марица изток 2“ не успява да се справи. „Създадохме интерактивна графика с горещи точки, на които са отбелязани екологичните и финансовите проблеми на централата. За съжаление, негативите, които „ТЕЦ Марица изток 2“ носи с работата си, не са само за околната среда и човешкото здраве. С нея засягаме както историята, така и огромните задължения, който се трупат година след година.“, казва Меглена Антонова, ръководител на кампаниите в „Грийнпийс“ - България. За някои от изчисленията в графиката, екологичната организация взима данни от официални документи и отчети на страницата на централата и прави изследване на техническо-икономическото положение и проблемите на електроцентралата. Данните ще бъдат актуализирани в инфографиката съгласно най-новите публикации.

Повод за запитването към Съда на ЕС стана противоречието между Програмата на Гълъбово за чист въздух и новите разрешителни на въглищните централи в региона, включително „ТЕЦ Марица изток 2“. Стратегическият документ има за цел да се справи с извъннорменото замърсяване в района, но институциите го третират като поредната проформа стратегия. Освен на държавната централа, Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) разреши на ТЕЦ „Ей И Ес Марица изток 1“ и ТЕЦ „КонтурГлобал Марица изток 3“ също да работят при нарушаване на програмата за чист въздух в Гълъбово*, а в момента ИАОС разглежда такова искане и от ТЕЦ „Брикел“.

Централите на въглища работят все по-малко и това се вижда в данните от Електроенергийния системен оператор. Спадът, който е отчетен през 2020 г. се дължи основно на ограничената дейност на „ТЕЦ Марица изток 2“. Заради скъпия си ток, вероятно държавната централа щеше да работи още по-малко, ако не беше задължението да продава част от произведената електроенергия на битовите потребители. „ТЕЦ Марица изток 2“ продължава да работи единствено заради солидната нерегламентирана държавна помощ, която, по наши изчисления, се равнява на почти 1,5 млрд. лева.

Пред „ТЕЦ Марица изток 2“ има два пътя до неизбежното закриване — единият е да стане с ясен план за излизане от въглищната епоха, компенсации и програми за заетост, насочени към работещите в централата, рехабилитация на земите, а другият е това да се случи хаотично. При втория вариант цялата тежест на недалновидната политика ще падне върху раменете на заетите в сектора и живеещите в околността.

*Превишаването на нормите за серен диоксид в Гълъбово вече донесе наказателна процедура срещу България, която се разглежда от Съда на ЕС. Припомняме, че градът остана единствен в ЕС, който систематично продължава да се сблъсква с този екологичен проблем, но по всичко личи, че институциите в България продължават да го неглижират, докато издават разрешителни на централите на въглища почти рутинно.