Българският съд се консултира със Съда на Европейския съюз по делото срещу замърсяването от „ТЕЦ Марица изток 2“

Българският съд се консултира със Съда на Европейския съюз по делото срещу замърсяването от „ТЕЦ Марица изток 2“
„Стъпка в правилната посока е, че българският Върховен административен съд постави под въпрос наложилата се практика разрешителните на централите да се издават без да се оцени съществуващото замърсяване.“ коментира адв. Регина Стоилова.

В резултат на тази грешна практика, на трите централи в района — „ТЕЦ Марица изток 2“, „КонтурГлобал Марица изток 3“ и „Ей И Ес-3С Марица изток 1“, се разреши да не спазват емисионните стандарти, макар Гълъбово да е единственото място в Европейския съюз, където системно и постоянно се нарушават нормите за опазване на човешкото здраве за серен диоксид. Съдът на Европейския съюз ще отговори и дали при разглеждане на искане за такива разрешения трябва да се вземе предвид Програмата за качество на въздуха в района.

„Очакваме, че с тълкуването на Съда на Европейския съюз ще бъде внесена повече яснота в хаоса от необмислени и несинхронизирани политически решения за спасяването на най-голямата въглищна централа, с които не се търсят алтернативи за тези, които имат най-голяма нужда от това — заетите във въглищния сектор и засегнатите от замърсяването“, допълва Меглена Антонова, ръководител на кампаниите в „Грийнпийс“ - България.

Делото на двете екологични организации пред българския съд продължава повече от две години, след като Старозагорският административен съд на първа инстанция отказа да отмени разрешението на централата да работи безсрочно без да спазва законовите норми за вредни емисии. Съдът в Стара Загора потвърди, че „ТЕЦ Марица изток 2“ замърсява въздуха и на Гърция, но заключи, че не са необходими действия от страна на администрацията, защото замърсяването на територията на съседна държава не е „значително“. Делото продължи на втора инстанция във Върховния административен съд.

Държавната „ТЕЦ Марица изток 2“, за която всички учихме в училище клишето, че е гръбнак на българската енергийна система, отдавна не само замърсява извън допустимите норми, но и е затънала в сериозни дългове. След години пренебрегване на фактите, преди седмица стана ясно, че през 2020 г. „ТЕЦ Марица изток 2“ е ударила поредното дъно и е регистрирала историческа загуба от 341 млн. лева. Междувременно служебният министър на енергетиката Андрей Живков официално обяви, че централата е в критично финансово състояние, без каквато и да е перспектива за бъдещето и далече от каквато и да е конкурентоспособност на енергийния пазар. „Грийнпийс“ - България следи финансовото състояние на „ТЕЦ Марица изток 2“ и за да улесни всеки, който проявява интерес по темата, създаде интерактивна инфографика с държавната помощ и другите проблеми с работата на централата.

На този етап изглежда, че губим пари и здраве заради остарели технологии, затова е крайно време да започнем да планираме поетапно закриване на замърсяващите централи като „ТЕЦ Марица изток 2“. Въпреки това възможностите, които предлагат възобновяемите източници на енергия, могат да помогнат и изцяло да трансформират зависими от въглища региони като Старозагорския. Регионалните планове за справедлив преход, които държавите членки трябва да изготвят в рамките на Механизма за справедлив преход към устойчива и неутрална по отношение на климата икономика, дават възможност за планиране и финансиране на дейности с безпрецедентен замах, който да гарантира чисто и стабилно бъдеще за регионите, зависими от въглищата, в здравословна околна среда.