ТЕЦ „Брикел“ ще продължи да замърсява Гълъбово, ако институциите не вземат категорични мерки

Грийнпийс - България
05 Ноем. 2021
1221
ТЕЦ „Брикел“ ще продължи да замърсява Гълъбово, ако институциите не вземат категорични мерки
По-рано през октомври Изпълнителната агенция по околна среда издаде разрешително на централата да изгаря въглища, нефтошисти и биомаса, което поне на хартия трябва да осигури съответствие с новите екологични изисквания. Централата ще има право да изхвърля серни оксиди в размер на 320 mg/Nm3, праг, който отново е изключение от нормата от 130 mg/Nm3. Още по-учудващ е фактът, че разрешителното е издадено без да се гарантира, че централата ще може да спазва зададения праг за серен диоксид. След 17 август 2021 г. инсталациите за изгаряне на въглища могат да работят, само ако разрешителните им отговарят на новите екологични правила и ако самите инсталации спазват поставените условия. В случая ТЕЦ „Брикел“ не може да спази новата норма за серен диоксид, преди да изгради втора сероочистка, но изграждението ѝ е отложено едва за 2024-2025 г. Ръководството на централата признава, че при работа само със сега действащата сероочистка се постига концентрация на емисиите, която е почти двойно по-висока от заложената допустима норма за серен диоксид.

„Разрешителното на ТЕЦ „Брикел“ е признание на безсилието на органите по опазване на околната среда пред въглищната индустрия.“ коментира адвокат Регина Стоилова. Заключението на самата Изпълнителната агенция е, че лошото техническо състояние на инсталацията на ТЕЦ „Брикел“, честите аварии и нарушения, са причина за замърсяването в района. В тази ситуация законът изисква да се откаже разрешително и инсталацията да намали или спре работа, докато не се гарантира опазването на околната среда и здравето на хората. За спазването на тази мярка настояват природозащитните организации „Грийнпийс“ – България и „За Земята“.

ТЕЦ „Брикел“ е единственият източник на централно отопление в град Гълъбово и освен въглища, този октомври получи разрешение да изгаря биомаса и нефтошисти. Срещу системните проблеми със замърсяването, жителите на града получават евтино парно, което е сигурен начин да бъдат държани в безгласна зависимост. Цялата община Гълъбово страда от системно замърсяване със серен диоксид, поради което България е единствената държава в Европейския съюз срещу която тече наказателна процедура за нарушаване на нормите по този показател. Основният източник на замърсяването със серен диоксид са топлоелектроцентралитe в района, сред които е и „Брикел“ ЕАД, свързвана с консултанта Христо Ковачки.

„Практиката показа, че глобите не са достатъчен стимул ТЕЦ „Брикел“ да вземе мерки срещу замърсяването. В новото разрешително за работа отново има заложени изисквания, но няма достатъчно силни лостове, с които те да бъдат наложени на централата и да се гарантира чист въздух и здравословна среда за хората.“, казва Меглена Антонова от „Грийнпийс“ – България.

Преди десетилетие — през 2010 г., протестите срещу спирането на работата на „Брикел“ накараха институциите да отстъпят и тецът да продължи работа със сероочистваща инсталация със спорни показатели. Тази година служебният министър на околната среда и водите Асен Личев отговори на въпросите на народната представителка Зорница Стратиева и стана ясно, че централата продължава да няма втора такава инсталация. „Последно обещанията са за след две, максимум — три години, въпреки че вече говорим за край на централите на въглища и дори България обяви, че през 2038 г. няма да добива и използва въглища.“, коментира Меглена Антонова от „Грийнпийс“ – България.

Изправени пред избора студена зима или евтино, но мръсно парно, какво ще предпочетат повечето хора в Гълъбово е ясно. Междувременно технологиите позволяват създаването на нови, сигурни и стабилни системи, основани на възобновяема енергия. Те са факт в някои европейски общини, доскоро зависими от въглищата, а европейските цели за декарбонизация са заявка, че ще има финансиране. Топлофикациите в малките градове са отличен кандидат за подобна реформа и дори могат да са пример за големите градове със сходни проблеми като София. Време е за реформи и има пари за тях — очакваме първите общини, които искат да се разделят със статуквото, и се надяваме Гълъбово да е сред тях.

Бележки:

Техническа оценка за обосновка на приложимите условия в Комплексно разрешително на „Брикел“ ЕАД, гр. Гълъбово, стр. 15, 24 Оценката може да бъде свалена от тук: http://registers.moew.government.bg/kr/File/GetRegFile?docKey=9c1aa750-a16f-4434-8492-a103c6bb8b7a [последно достъпена на 4 ноември 2021 г.">

Снимка: © Деннис Тодоров/ „Грийнпийс" – България