Уебинар „Засаждане на декоративни дървета в населените места“

Уебинар „Засаждане на декоративни дървета в населените места“
Въвеждащата лекция беше посветена на предназначението, планирането и изграждането на зелената система в населените места, а сега вниманието ще се насочи към засаждането на дървета в градска среда. Ще бъдат разгледани практическите страни на темата, свързани с: избора на правилните видове растения; съобразяване на времето, мястото, отстоянията от инфраструктурата и околните сгради; техниките, които ще осигурят прихващане и устойчивост на дръвчетата; как ние, като граждани, можем да допринесем да има повече зеленина там, където живеем.

Заповядайте на 21 декември 2021 г. от 18 ч. на уебинара „Засаждане на декоративни дървета в населените места“, за да научите:
• Кое е подходящото време за засаждане?
• Как се избира мястото за изкопаване на дупка и с какво се съобразява?
• Подбор на растителни видове с оглед мястото и заобикалящата среда.
• Техники за засаждане и последваща грижа.
• Какви са нормативните изисквания и разрешителни документи?
• Могат ли гражданите да допринесат за градското озеленяване и какъв е законовият ред?

Лектори ще бъдат ланд.арх. Станимир Шаламанов и ланд.арх. Невена Пачеджиева, които имат дългогодишен опит в областта на ландшафтната архитектура, обществените обсъждания и изготвянето на становища за градската среда в Пловдив. В момента те са част от екипа на „ЕкоОбщност“, който предоставя безплатно консултации и съвети за граждански групи по теми от компетенциите си: зелена система и видов подбор, градска среда, засаждане, поддържане и резитба на дървета и храсти, устойчиво устройствено планиране.

Запис от обучението е достъпен на: https://bepf-bg.org/resources/webinar-city-tree-planting

Обучението се провежда в рамките на проект „Да върнем гражданското си пространство!“. Повече за него може да научите на civilspace.eu.