Кампания „Как (не) се прави“ – добри и лоши градски практики в грижата за дърветата

Кампания „Как (не) се прави“ – добри и лоши градски практики в грижата за дърветата
В рамките на кампанията ще бъдат онагледени добрите и лошите примери на засаждане и поддръжка на дървета и храсти по улиците, зелените площи, градинките и парковете в населените места в страната. Също така ще бъдат изготвени препоръки към съответните звена на институциите, отговорни за зелената система, за подходящи и неподходящи техники, мерки и практики за поддръжка.

Ако сте наблюдавали добри или лоши примери за начина, по който отговорните институции се грижат за зелената система в града, споделете ги с нас!

За да се включите, е необходимо да направите съответни снимки и ги изпратите с кратко описание до фондация „ЕкоОбщност“, като за улеснение може да използвате този формуляр. Участвайте, ако сте били свидетели на случаи, като: добре поддържани зелени площи; или „обезглавени“ дървета; асфалтирани стволове; окастрени над 50% от живите клони; дървета и храсти, озовали се пътя на велоалеи; ниски и стърчащи клони, пречещи на преминаването на хора и превозни средства; и други добри и лоши примери.

Събирането на материали ще продължи до 30 май 2022 г. Може да се включите по всяко време в този срок и колкото пъти прецените, ако сте наблюдавали съответни практики, които намирате за ценно да споделите.

С участието си в кампанията ще подпомогнете дългосрочните ни усилия да допринесем средата, в която живеем, да бъде по-красива, функционална и приятна, да обърнем вниманието върху този належащ проблем, както и да повлияем положително на възприетите общински практики в тази област.

Подробности за кампанията „Как (не) се прави“ и условията за участие може да прочетете тук.

Кампанията се провежда в рамките на проект „Да върнем гражданското си пространство!“, който се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на EEA and Norway Grants the Fund for Regional Cooperation (Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм чрез Фонда за регионално сътрудничество). Повече за него може да научите на civilspace.eu.