Проблемите в управлението на горите – да не се замитат под килима

11 Март 2022
954
Проблемите в управлението на горите – да не се замитат под килима
Кадровите смени в регионалните горски звена от последните седмици поставят под риск декларираните в коалиционното споразумение ангажименти за пълна прозрачност и създаване на консултативни съвети в горския сектор, както и принципната заявка за промяна в държавното управление чрез въвеждане на конкурсно начало и независимост на експертното управление от политически натиск.

В последните дни народни представители оповестиха публично факти за немотивирани уволнения на професионални кадри в сферата на горите, за отказ да се оповестят имената на новоназначените служители и за продължаващи злоупотреби при добива и транспорта на дървесина от държавните гори. Тези проблеми не бяха отречени от министъра на земеделието Иван Иванов, който все още отговаря за горите.

Вместо разговор по същество обаче, от страна на Министерство на земеделието и БСП последва омаловажаване на изнесените данни, изместване фокуса на дискусията и клевети срещу този, който ги представи на обществото. За първи път от много години насам от висока трибуна се посочва ясно и точно ключов проблем в горския сектор, а именно политическото кадруване, което унищожава професионализма в горите, води до корупция в сектора и създава сериозна заплаха за състоянието на горите в България.

Неоснователни са спекулациите, че изнасянето на тези проблеми е опит за дестабилизиране на управляващата коалиция. Прозрачността и професионалистите в горите са основата на доброто управление и опазване на българските гори. Доброто състояние на горите е важно не само заради социалните аспекти, предвид големия брой хора, ангажирани в сектора, но и поради голямата значимост на услугите и ползите от горските екосистеми за благополучието на българските граждани. Екологичните аспекти на добре опазените гори са много и добре известни.

По отношение на горите липсва напредък по ангажиментите на коалицията, поети с коалиционното споразумение като:
• бавят се заложените в Приложение No 7: Земеделие. „консултативни съвети на местно (областно, общинско) и национално ниво към държавни и общински горски структури“,
• не е изпълнен и поетият ангажимент за „Прозрачност и спазване на конкурсното начало при провеждане на процедурите за подбор на кадри в административните органи и органите на управление и контрол в предприятията с държавно участие.“ (стр.39 от въпросното приложение).

Липсата на адекватна реакция през изминалите дни подкопава и още един важен ангажимент от коалиционното споразумение, а именно „Възстановяване на доверието в държавните структури“.

Неглижирането на споменатите по-горе проблеми поставя на изпитание и основният принцип при формиране на управляващата коалиция – „нулева толерантност към корупция“ (Преамбюл, и т. IV.3: „Всяка номинация за министър или заместник-министър трябва да отговаря на два основни принципа, заложени в програмата на мандатоносителя … а именно нулева толерантност към корупцията и експертен потенциал“, Приложение № 7: Земеделие, стр. 38 „Прекратяване на корупцията и административния произвол.“). Ще се откаже ли управляващата коалиция от един от основните принципи, около които е създадена?

От Коалицията „За да остане природа в България“ се надяваме, че управляващите ще спазят поетите ангажименти към гражданите за нулева толерантност към корупцията и прозрачност в управлението. Настояваме да се вземат спешни мерки за недопускане на политически обвързани уволнения и назначения на служители по горите и да се пристъпи на практика към осъществяване на залегналите в коалиционното споразумение мерки в областта на горите.