WWF представи младите климатични герои на 2022 г.

WWF България
05 Юли 2022
321
 WWF представи младите климатични герои на 2022 г.
Те обмениха опит по наболели екологични казуси и представиха своите идеи за смекчаване на негативните последици от промените в климата. А три от тях, за които журито прецени, че разполагат с най-добър потенциал за въздействие върху климата, бяха отличени като големите победители.

„Работата с младежи в природозащитния сектор е изключително мотивираща сама по себе си, но като всяко друго нещо, обвързано с кауза, има и своите периоди на обезокуражаване. В такива моменти събития като това успяват да ни върнат надеждата, че промяната е истински възможна, защото се съдържа във всеки един от нас – не само тук на местно ниво, а и в държави много сходни на нашата“, коментира Виктория Табакова, координатор „Младежка ангажираност“ към WWF.

Инициативите победители за 2022 г.

Тазгодишният регионален форум на климатичните герои генерира много нови и оригинални инициативи за участие в борбата срещу промените в климата. Всички те бяха оценени високо, което направи състезанието изключително оспорвано и опитното жури беше принудено да задава допълнителни въпроси на участниците, за да определи кои от тях най-много заслужават наградата. Въпреки сериозната конкуренция и изобилието от свежи идеи, три от тях все пак бяха отличени. Ето ги и тях:

1. Бианка Русу от Румъния със семинар, посветен на това да вдъхновява тийнейджърите да рециклират своите отпадъци по един креативен и артистичен начин, вдъхвайки нов живот на употребени и вече ненужни вещи;

2. Адам Смолка от Чехия, който конструира велосипед, генериращ електричество. С негова помощ човек може да зарежда смартфона си докато върти педалите по време на път;

3. Симона Хилдебрандова, Кристина Шимкова, Тибор Митро и Наталия Баничова от Чехия с инициатива, целяща по един забавен начин да подобри качеството на въздуха в района на училището им, увличайки със себе си и много техни съученици.

Въпреки че не спечелиха отличие, българските участници във форума получиха уникалния шанс да се запознаят със свои връстници и съмишленици, които също като тях се борят за една по-чиста околна среда и по-добро бъдеще за планетата, на която живеем.

WWF търси климатични герои

Днес много млади хора в Централна и Източна Европа не осъзнават ефекта, който оказва върху климата техния начин на живот и не разбират колко необходими са спешните действия в тази посока. Освен това, поради липсата на опит, мнозина младежи споделят мнението, че нямат силата да допринесат за положителна промяна в обществото. Това мотивира WWF да действа...

Проектът „Климатични герои“ е насочен към младите хора на възраст между 15 и 24 години и цели да повиши осведомеността около климатичната криза и последиците от разточителното потребление на местно и глобално ниво. Проектът обучава 120 младежи от Централна и Източна Европа с амбицията да ги превърне в климатични лидери на своите общества. Идеята е те да стартират десетки климатични инициативи, които от своя страна да ангажират над 2500 техни връстници, представители на местни общности и дори лица, отговорни за вземането на решения и да ги вдъхновят да живеят по начин, отговорен както към хората, така и към природата.

Проектът „Климатични герои“ се изпълнява от WWF България, WWF Румъния, WWF Сърбия – Адрия, Дружество за ООН в България и Чешката природозащитна партньорска фондация (Czech Environmental Partnership Foundation) с финансовата подкрепа на Европейската климатична инициатива (European Climate Initiative – EUKI) на Германското федерално министерство за икономика и климат. Основната цел на проекта е даде шанс на активните млади хора, борещи се срещу климатичните промени, да генерират и увличат съмишленици със своята харизма и интересни идеи, така че да може в бъдеще хората да живеят в хармония с природата.