„Дишай, България“: ТЕЦ Брикел не може и не трябва да работи в това си състояние

„Дишай, България“: ТЕЦ Брикел не може и не трябва да работи в това си състояние
„Ние категорично НЕ СМЕ против работните места на хората, работещи в ТЕЦ „Брикел“. Ние СМЕ против бездействието на ръководството на ТЕЦ „Брикел“, което е оставило съоръженията си без ремонти и обновление от десетки години и брутално нарушава законите на Република България, с което застрашава здравето, както на своите работници, така и на всички жители на град Гълъбово, а може би и на хората от някои от околните населени места“, се казва в официално писмо на „Дишай, България“ до министъра на околната среда и водите Росица Благоева, копие от което е изпратено и до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда и директора на РИОСВ Стара Загора.

Представители на обединението посетиха Гълъбово преди дни след апел за помощ от жители на града и на място се увериха в катастрофалните измерения на екологичната криза, която се разиграва там. От сградата на ТЕЦ „Брикел“ излиза постоянен черен дим (не само от комина, а от целия стар покрив на сградата или т.нар. котелен цех), миризмата от който е непоносима дори и за хора, пребиваващи само за няколко часа в околността. Навсякъде в града летят черни сажди, които освен, че директно се вдишват, попадат също така и в храната и водата на хората. Сградата на топлоцентралата е видимо в лошо състояние. По разкази на местни хора - положението става нетърпимо постепенно в последните 6-7 години, в които разрухата взима връх.

Състоянието на сградата и съоръженията е и главната причина, поради която в атмосферата се отделят неорганизирани емисии - буквално изпод ламарините на разнебитения покрив. По разказ на работници от предприятието липсват обшивки на някои от котлите, както и необходими компоненти на системите за очистване на димните газове.

Трябва промяна в отношението към системните нарушители

„Тъй като нашата мисия и цел като обединение на граждани от над 10 български града е постигането на нормите за чистота на въздуха в цялата страна и сме до болка наясно какви са вредите за човешкото здраве от замърсения въздух, ние внимателно следим казуса „Брикел“ както по медиите, така и чрез документи, получени по силата на Закона за достъп до обществена информация, от където сме информирани за хронологията на събитията след множество граждански сигнали, пускани години наред“, се казва още в писмото на „Дишай, България“ до министър Благоева.

В него се напомня и че на оператора на ТЕЦ „Брикел“ и депото за неопасни отпадъци от дейността на централата многократно са образувани административно-наказателни производства, свързани с редица нарушения, сред които:

- превишаване на разрешения капацитет на инсталацията;
- дългогодишно изгаряне на неразрешени с КР видове горива - в случая биомаса и RDF, и отчитането на по-малко емисии на въглероден диоксид;
- нерегламентирано неорганизирано изпускане на емисии, идващо от сгуроотвала към теца, както и от сградата на котелния цех;
- неспазване на условията за пускане и спиране на енергийните котли;
- нерегламентирано изпускане на емисии на вредни вещества през комин 2 извън случаите, разрешени в комплексното разрешително;
- нерегламентирано заустване на отпадъчни и охлаждащи води в р. Сазлийка и яз. Розов кладенец.

От обединението настояват също ИАОС да постави измервателна станция съгласно законовите изисквания, така че да се установи реалния принос на ТЕЦ „Брикел“ в замърсяването, като данните бъдат обществено достъпни в момента в който са налични.

„Дишай, България“ отправя и апел да бъде направен емисионен и инструментален контрол на емисиите на централата според Наредба 6/99 г. и наредбата, регламентираща допустимите емисии от големи горивни инсталации (ГГИ), като данните от измерванията бъдат обществено достъпни в момента, в който са налични.

Гражданите на България и работещите в страната ни заслужават нормални условия за живот и работа, съответстващи на 21-ви, а не на 18-ти век.

Предлагаме на внинамието ви и няколко снимки от ТЕЦ „Брикел“, с подобни на които със сигурност разполагат в голям брой в МОСВ - изпращани през годините под формата на граждански сигнали, тук: https://we.tl/t-zg1xpKDlPZ

За „Дишай, България“

„Дишай, България“ е национално обединение на граждански сдружения от много части на България с опит в борбата за по-добро качество на въздуха.То бе официално създадено на 18 юни 2022 година от граждански организации от цялата страна за да отговори по-ефективно на един от най-сериозните екологични и здравни проблеми на България – замърсения въздух.

Организациите - учредители са от 11 ключови града, имащи проблем със замърсяването на въздуха – София, Пловдив, Русе, Девня, Благоевград, Велико Търново, Димитровград, Перник, Нова Загора, Павликени, Сухиндол, като в момента към нас в процес на присъединяване са още организации. Членове на обединението са: сдружение „Дишай, Девня“, сдружение „Дишай, Русе“, сдружение „Дишай, Перник“, гражданска платформа „Дишай Пловдив“, гражданска платформа “Благоевград диша“, „Дишай, Димитровград“, „Дишай, Велико Търново“, „Аз решавам“ - Павликени и Сухиндол, сдружение „Инициативи за Пловдив“, Екологично сдружение „За Земята“, „Нова Загора иска да диша”.