Готвят се скандални изменения в Закона за горите

24 Яну. 2023
1862
Готвят се скандални изменения в Закона за горите
Спешно и на тъмно се готвят промени, които биха разрешили строителство за негорски цели в горите (например ски писти и влекове) без да се променя статута на горската територия, биха ощетили горските предприятия и стопаните на гори, биха довели до повече незаконни сечи.

Тези промени изключително много напомнят скандалната поправка “Витоша ски”, внесена през 2011-а година по времето на първото правителство на ГЕРБ и отменена едва след многохилядни протести, блокада на Орлов мост и вето на президента Плевнелиев.

Конкретните предложения са за:
• Разрешаване на сеч на немаркирани дървета;

• Разрешаване на сеч без издадено позволително за сеч;

• Разрешаване на строителство в горските територии за негорскостопански цели без промяна на предназначението на територията;

• Премахване на плащанията за екосистемни услуги от горите;

• Премахване на областните планове за развитие на горските територии;

• Прехвърляне на 5% от акумулираните средства във фонд „Инвестиции в горите“ на държавните горски предприятия на общините.

Защо тези промени са опасни за природата и гражданите?

• Разрешаването на сеч на немаркирани дървета и сеч без издадено позволително ще компрометира съществуващата система за опазване и контрол в горските територии и ще доведе до множество незаконни сечи.

• Допускането на строителство за негорски цели в горските територии без промяна на предназначението им представлява схема за държавна помощ. Тази промяна прилича на поправката Витоша ски в същия закон от 2011 година. Припомняме, че тогава МС внесе проектозакон, според който без промяна на статута на горите, в тях се допускаше строителството на стълбове за лифтове и влекове и ски писти.

• Плащането за екосистемни услуги е част от европейските политики и трябва да бъде въведено от страните членки до 2025 г. То е метод за възнаграждаване на стопаните на ценни територии за това, че земите им се ползват по определен (щадящ природата) начин, който, в крайна сметка, е в полза на всички нас.

• Областните планове за развитие на горските територии са заложени в Закона за горите с две цели – да намалят административния натиск върху собствениците на гори и да регламентират плащанията за екосистемни услуги от горите. Премахването на тези планове ще запази административния натиск и ще продължи да затруднява дейността на компетентните органи по околна среда.

• Предложеното прехвърляне на 5 % от средствата на фонд „Инвестиции в горите“ на общините в повечето от случаите би означавало буквално хвърлянето на тези пари на вятъра. Повече от 90% от българските общини нямат практика за инвестиции в горите. Всъщност, голяма част от тях изобщо нямат собствени горски територии. Това означава, че за да извършат каквито и да било инвестиции в горите, те ще трябва да искат разрешения от държавните горски предприятия, от чиито фондове са получили средствата.

Следващото заседание на Комисията по земеделието, храните и горите е планирано за утре - 25 януари. Представители на Коалиция “За да остане природа в България” ще присъстват на заседанието. Ако скандалните поправки бъдат приети, ще последват протестни действия.

Промени в горския сектор са нужни. Но винаги, когато се отвори Законът за горите, за да се направят необходими промени в услуга на природата и хората, следва порой от предложения за изменение, които целят единствено унищожаване на природата в името на частни интереси. Днес отново сме свидетели на такова посегателство. С това ли ще запомним вече отиващия си Парламент?!?