Да запазим дивите опрашители!

28 Апр. 2023
142
Да запазим дивите опрашители!
С идването на пролетта и разцъфването на растенията, се появяват и пчелите.
Първи обикновено са земните пчели, които издържат на доста ниски температури и излизат, за да събират нектар дори и когато е облачно.

С покачването на температурите и цъфтежа на все повече растения, се умножават и видовете опрашители, които можем да наблюдаваме.

Дивите опрашители са изключително ценни за биоразнообразието и за хората.
Но броят и видовият им състав намалява опасно.
Причините за това са много, комплексни и сложни. Въпреки това можем да идентифицираме основните двигатели на загубата на опрашители като:
промяна в земеползването,
интензивно земеделско управление и използване на пестициди,
замърсяване на околната среда,
инвазивни чужди видове, патогени,
изменение на климата.

Множество проучвания са доказали, че интензивното земеделие, особено използването на пестициди и торове, оказва голямо въздействие върху броя и разнообразието на опрашителите.

В същото време, три четвърти от основните видове културни растения в света се нуждаят от опрашители поне до известна степен. Освен това, някои опрашители имат и друга важна роля за растенията - контролират някои вредители по тях.

В края на януари тази година Европейската комисия представи Нов пакт за опрашителите. Документа обръща внимание на огромното значение на дивите опрашители и рисковете, които намаляването им крие за продоволствената сигурност, човешкото здраве, качеството на живот и функционирането на екосистемите.

В дните до 20 май - Световният ден на пчелите ще ви разказваме интересни факти за опрашителите, ще споделим как можете да се включите в опазването им и ще ви дадем съвети за привличането им в градовете.