Ръководство за определяне на местообитания от европейска значимост в България, 2009 г.

06 Авг. 2009
2450
Ръководство за определяне на местообитания от европейска значимост в България, 2009 г.
Излезе от печат второто , преработено и допълнено издание на Ръководство за определяне на местообитания от европейска значимост в България, 2009 г.

Изданието е резултат от съвместната работа на Зелени Балкани, Световния фонд за дивата природа и Министерството на околната среда и водите. Публикуваните в ръководството местообитания са референтен списък на местообитанията от Приложение 1 от Директива 32/42/ЕЕС за България. Изданието е предназначено за експерти, любители, както и за всички, които се интересуват от опазване на природата.

PDF файл на ръководството може да изтеглите оттук.