Открито писмо до министър Н.Караджова по повод на закононарушенията в Паничище

Граждани за Рила
18 Септ. 2009
5782
Открито писмо до министър Н.Караджова по повод на закононарушенията в Паничище
1. В района на Седемте рилски езера, където беше допуснато и завършено незаконно строителство, вече виждаме негативните екологични последици от функционирането на един лифт без актуална Оценка на въздействието върху околната среда. В отделно приложение Ви предоставяме информация за закононарушенията, с които според нас бяха изградени лифтът х.Пионерска - х.Рилски езера, прилежащите към него ски писти – маскирани като противопожарни просеки – и други обекти в района на Паничище. Въпреки силните, медийно широко отразени граждански протести в последните две години, съпътствали изграждането "на парче" на курорта "Супер Паничище", чиито елементи са новият лифт, просеките за ски писти и реконструираният път Паничище-х.Пионерска, за нас не е учудващо, предвид личната обвързаност на политици от Тройната коалиция с проекта, че предишният състав на МОСВ не намери сили нито веднъж да заяви ясна позиция по случая.

Над 180 000 души подкрепиха спирането на незаконното строителство над Паничище в петиция, която достигна Европейския съюз и доведе евродепутати на проучвателна мисия в България през октомври 2008 г. Независимо от недвусмислено изразените гражданска позиция и недоволство относно извършващите се закононарушения в Рила, лифтът х.Пионерска-х.Рилски езера е в екплоатация от април 2009 г., а последиците за екосистемата в района на Седемте рилски езера са пагубни. Съгласно Плана за управление на Парка районът на Седемте езера попада в територии с ограничено човешко въздействие със специфичен режим на управление. В отговор на заявление за достъп до обществена информация, подадено от гражданин, Дирекцията на НП "Рила" казва, че липсва оценка за броя посетители, който би могла да издържи екосистемата. При това обстоятелство и при факта, че НП "Рила" е защитена територия със строг режим на защита, е безотговорно допускането на над 3 000 души (по наши наблюдения) дневно в циркуса на Езерата със съоръжение, което не е преминало необходимите оценки по екологичното законодателство. В тази връзка считаме за наложително най-малко съставянето на оценка за максималния брой посетители, които могат да бъдат допускани в екосистемата на месечна или годишна база, извършването на редовен мониторинг на състоянието на Седемте рилски езера, както и увеличаването на броя на щатните служители от парковата охрана на НП "Рила" в Парков участък Дупница, които да следят за нарушения край Езерата и да налагат реални санкции.

В момента в Европейския парламент е депозирана петиция, настояваща за спиране от експлоатация на лифта х.Пионерска-х.Рилски езера. Жалби със същата цел са заведени и в българските административни съдилища. Убедени сме, че България рискува нова наказателна процедура, ако пагубното въздействие върху екосистемата в района на Седемте рилски езера продължи и смятаме, че единственият начин то да бъде реално ограничено и съобразено с предмета и целите на защитената територия и зони, е да бъде спрян от екплоатация незаконният и опасен (долната му станция е разположена върху мащабно свлачище) лифт.

2. „Рила-буфер” и Натура 2000

Друга тема от изключителна важност е тази за проектозащитена зона "Рила-буфер". През октомври 2007 г., след отправено в последния момент предложение, Националният съвет за биологично разнообразие към министъра на околната среда и водите взе на свое заседание решение да изключи предложената зона "Рила-буфер" от Натура 2000. Критериите, на които се основава това решение, не са експертно-научни, а са продиктувани от тесни икономически интереси и намерения за големи и многобройни инвестиции, най-вече за ски курорти, в частите на Рила, които не обхващат Национален парк "Рила". Сред по-големите проекти, заради които преди 2 години бе заложена и пожертвана природата на Рила, са "Супер Паничище", "Супер Боровец", "Говедарци-Искровете-Мальовица" и др. Питаме това ли е правилният път за развитие на туризма в България, за привличане на инвестиции и за създаване на работни места – чрез фаворизиране на спорни от законова гледна точка и необосновани икономически в дългосрочна перспектива проекти за масов туризъм и бетонни комплекси в сърцето на планината, по прищявката на офшорни фирми или печално известни олигарси, които ще доведат единствено до унищожаване на безценния й ресурс?

Множество петиции бяха подадени от български граждани в Европейския парламент относно непълнотата на мрежата Натура 2000 в България. Коалицията от неправителствени организации "За да остане природа в България" изпрати жалба до Европейската комисия относно нарушенията в Рила и неприемането на зона "Рила-буфер". При определянето на зони от Натура 2000 единствените критерии са научните и е недопустимо невключването на територии от Натура 2000, които имат изискваните екологични дадености (при необходимост можем да ги припомним!), на основата на каквито и да било други аргументи. Това би довело до обезсмисляне на директивите, стоящи в основата на мрежата Натура 2000 и на цялостната политика на Европейския съюз по опазване на биоразнообразието, което е не на последно място основен фактор в борбата с промените в климата. Тъй като в европейски план съдбата на "Рила-буфер" още не е решена окончателно, настояваме от българска страна да бъде изчистено това недоразумение и в Рила да се гарантира нужното опазване на биологичните видове и планината чрез връщане на „Рила-буфер” в Натура 2000. Настояваме МОСВ да прекрати над двумесечния си мълчалив отказ да изпълни решението на Върховния административен съд (Решение 8921/06.07.2009 г. на тричленен състав на ВАС, потвърдил решение № 930/11.09.2008 г., постановено по адм. дело № 3681/2008 г. по описа на Административен съд - София град, Първо отделение, VІ състав) за предоставяне на достъп на НД „Екогласност” до протокола от споменатото заседание на НСБР от 25.10.2007 г., на основание на което МОСВ предложи на Министерския съвет „Рила-буфер” да бъде изключена от Натура 2000.

3. Макар и Вашето министерство да не е отговорна институция в случая, смятаме, че сте морално и политически заинтересовани и поради това искаме да споделим с Вас, че считаме за обезпокоителна тенденцията в района на Седемте рилски езера да се фаворизира вземането под аренда на хижи от фирми, които ги превръщат в скъпи хотели. Планинските хижи са специфични места за подслон, различни от хотелите в ски курортите, например. Поколения български и чуждестранни туристи търсят и намират в характерната атмосфера на планинските хижи точните условия, допълващи удоволствието от директния контакт с природата. Най-важното, което хижите трябва да предлагат и по международните стандарти, е атмосфера, която е контрапункт и алтернатива на пренаселените градове и масови курорти, уют с човешки измерения и подходящо отношение към туриста. Тези ценни характеристики се губят при обекти като хижа "Рилски езера", която бе изцяло комерсиализирана, а новите й собственици я стопанисват като бездушен хотел. Крайно притеснително е затварянето на 20 август 2009 г. на хижа "Седемте езера" (т.нар. "Стара хижа") под предлог негодност на водата, която постъпва в хижата за готвене. За нас не е ясно каква ще е съдбата на тази хижа, която е разположена на доста апетитно място и сме сигурни, че е обект на много интереси.

Надяваме се предизборните обещания на ГЕРБ за борба с политическата корупция и организираната престъпност да бъдат изпълнени и от Вас като най-важният орган по разрешителния режим на инвестиционни намерения в защитените територии и зони. Толерирането на купища закононарушения в интерес на министри и олигарси на Тройната коалиция с действие и бездействие няма да бъде одобрено не само от нас, но и от западните ни партньори в Европейския съюз.

Категорично подчертаваме, че нашата основна цел е да спомогнем за съхраняването на биоразнообразието на Рила, в съотвествие с европейското и българското законодателство. В никакъв случай това не означава възпрепятстване на развитието на туризма в района на Седемте рилски езера, Паничище и Сапарева баня. Би следвало обаче това развитие да стане по начин, който не съсипва, а носи отговорност за основния туристически ресурс – природата. Чуждестранните примери за взаимна полза и хармонично съжителство между човек и природа в райони, развиващи устойчиви форми на туризъм, са немалко.

Ако все още не сте имали възможността да се запознаете със случаите на незаконно строителство в Рила, Ви молим да насрочите отделна среща с нас, поради огромния обществен интерес към проблемите в Рила, на която бихме могли на живо да Ви предоставим документите и данните за тези случаи.

С уважение,
„Граждани за Рила”

За контакти:
Вера Петканчин, тел. 0899 38 58 59, е-мейл: vera.petkantchin@gmail.com
Константин Дичев, тел. 0886 966 583