Океанологът Димитър Беров за миналото и настоящето на Черно море


Един поглед в историята, настоящето и бъдещето на Черно море през знанията на океанолога Димитър Беров от Института по биоразнообразие и екосистемни услуги към Бан.
Проучвания на биологията и екологията на Черно море в България се правят от началото на XX век, но по-систематичната работа е започнала през 50-те и 60-те години на XX век. По това време черноморските системи все още са били повлияни сравнително слабо от човешки дейности, затова и имаме налични базови данни за това как е изглеждало морето. Големите промени в черноморската екосистема започват след 70-те години. Днес, много от системите са силно променени, изчезнали са много видове, а климатичните промени оказват допълнителен натиск върху екосистемата. Какви стъпки можем да предприемем за опазването на Черно море? Има ли как да го възстановим до състоянието му от преди средата на миналия век? На тези и още въпроси, може да потърсите отговор във видеото! #GameOn #climategame #climategameon