Рамсарските места в България - Комплекс "Беленски острови"

07 Март 2022
33
Могъщата река Дунав отдавна е модифицирана от човека, а през последните десетилетия, и особено след изграждането на хидровъзел Железни врата, животът надолу към делтата й е коренно променен и подчинен на нуждата на човеците от електричество. 

Комплекс "Беленски острови" е една от трите влажни зони в българската част от р. Дунав, които страната ни е идентифицирала като места от световно значение - Рамсарски места."Беленски острови" е важен за опазването на характерни заливни гори, островите Китка и Милка са резервати - дом на морски орли, а едни от най-известните обитатели на о-в Белене през последните години са къдроглавите пеликани.
Комплекса е място, където се опазват стотици други видове риби, земноводни, влечуги, бозайници, птици, растения... Но това се случва след дълги и целенасочени усилия от страна на природозащитни организации и отговорните институции.