Възстановяват микро влажни зони в Сакар

Чешмите, които някога са строени за водопой на животните докато са на паша, както и микро язовирите, са ценни места за дивата флора и фауна.
Скорошни експедиции в района на Тополовград показаха, че тези места са важни за редки растения и земноводни.
В последните години обаче много чешми, особено извън населените места у нас, са оставени без поддръжка.
В същото време, заради промените в климата, засушаванията на много места стават все по-чести. Това прави тези водни обекти още по-ценни за биоразнообразието.
Затова ние си поставихме задачата да възстановим три чешми и един микро язовир край Тополовград и така да помогнем на природата и хората!