Календар

Стихиите на Натурата

Четирите стихии като символ на гражданска позиция или Природата в подкрепа на Натурата
Четирите природни стихии огън-земя-въздух-вода в серия от акции представиха природозащитниците като символ на гражданската си позиция в подкрепа на максималния процент на екомрежата Натура 2000.

На 19 април, четвъртък, във вече обичайните място и час 9.35 сутринта на площад "Независимост" преди редовните заседания на Министерски съвет (МС) по случай наближаващия Ден на Земята – 22 април, те изобразиха символично първата стихия – въздуха чрез специални малки биоразградими балони, които бяха пукани като символ на пръскащите се една по една заблуди, лъжи и митове за европейската екомрежа Натура 2000. При появяването на всеки министър залповете зачестяваха, за да бъде освобождаван съдържащият се в него въздух под налягане като знак за празните обещания, давани от политиците.

Вторият елемент бе Земя – тъй като след полет във въздуха следва приземяване, обясняват авторите на идеята. Тогава в пръст, специално донесена от различни отложени Натура зони, бе засадено дръвчето Явор, което стана символ на акциите им и ще бъде пресадено в някоя от отложените територии, когато тя бъде приета, защото дотогава то няма да има свой дом.

Следващият елемент беше Вода – стихията, която очиства и дава живот и изкуство. Затова и членовете на Кабинета бяха поканени да изберат дали да измият очите си, за да прогледнат или да отмият ръцете си от отговорност, както библейския политик Пилат преди 2000 години. За да покажат творческата живителна сила на водата – способността й да накара гората да запее с гласа на птиците, природозащитниците подариха на журналистите чуруликащи с вода глинени бърдучета за това, че "умеят да чуват гласа на гората" и да го предават на хората.

Четвъртия елемент от поредицата "Стихиите на Натурата" бе представен в огнено шоу с триглава огнедишаща ламя и красиви пламтящи фигури. След очистващата и творческа сила на водата трябваше да "запалим огън в сърцата си" – стихията, даваща сила и енергия, но и най-опасна за овладяване.
Човекът е достигнал такива нива на технологично развитие, когато лесно може да се самозаблуди, че управлява природата и стихиите. Такава самонадеяна позиция обаче може да доведе всички ни до самоунищожение, ако не приемем знаците на природата и не възстановим баланса, който продължаваме драстично да нарушаваме, обясниха природозащитниците. Те посочиха, че Натура 2000 е инструмент за опазването на биоразнообразието и дивата природа е важна част от решението на проблема за този нарушен баланс.

***

Искания:

Поддръжниците на програмата Натура 2000 са внесли към Министерски съвет 4 искания, в които настояват за:
1) среща-дискусия в присъствието на медии между Кабинета и учените от екипа, изготвил природните зони;
2) аргументация за избора на отложените зони;
3) разяснение на критериите при сформирането на новия научен екип и произхода на средствата за дублиращата инвентаризация, както и
4) осигуряване на защита за отложените зони до включването им, което е и изискване на двете европейски директиви – за птиците и за местообитанията.


***

Участниците призовават всички желаещи да подкрепят исканията им за приемане на пълния процент зони по Натура 2000 да се присъединят към тях всеки четвъртък от 9.30 до 11 ч. на площад "Независимост" пред МС.

Едночасовата им акция ще се проведе на площад "Независимост" в спазване на поредната забрана към тях за присъствие край МС, мотивирана от властите като стремеж за спазване на обществения ред.


В досегашните си акции природозащитниците са показвали по разнообразни начини чрез символични изработени от тях подаръци за членовете на Кабинета исканията и позицията си. За първата си акция те бяха подготвили на министрите бетонени макетни карти на България, с които бе онагледено превръщането й в бетонена пустиня при продължаване на политиката към унищожаване на природата.
На втората си акция те представиха себе си фигуративно, залепвайки зелени лентички на колоната на МС, които да ги "заместят", тъй като им бе забранено да присъстват там физически.
На Велики четвъртък преди Възкресение Христово на управляващите бе предоставен избор между великденски яйца с пожелания върху красиви ръчно изрисувани картички и макети на щраусови яйца с прорез за касичка, удобен за събиране на инвестиции.
На следващата седмица те разясниха пред журналисти подготвена примерна графика на влиянието на прогнозен размер на глобата за неизпълнение на ангажиментите ни към ЕС по екопрограмата Натура 2000 и годишната ни бюджетна печалба от туризъм с предвиждане до 2016 г. Графиката показва, че при тези примерни стойности ще са необходими между 3 и 7 години за компенсиране на глобата и достигане нивата на бюджетните печалби от туризъм, очаквани към началото на 2008. След презентацията те се изправиха на челна стойка пред МС, за да покажат решимостта си, както и обърнатите ценности, ръководещи управленските решения.


Участниците в ежеседмичните граждански присъствия са различни независими отделни граждани, някои от които са членове на коалицията "За да остане природа в България". В нея участват различни еко-организации, граждански сдружения, туристически компании и сдружения за културен и алтернативен туризъм и др. Коалицията бе сформирана през лятото на 2006 и обединена зад подписката "За да остане природа в България" с общи искания за опазване на ценните природни територии.

Мотото на ежеседмичните акции е "Да свършим работата на правителството!", тъй като другата посока на кампанията е информиране на обществото за същността на екопрограмата Натура 2000. За целта природозащитниците са подготвили и отпечатали с лични средства информационни брошури за програмата, тъй като никое от последните правителства, в чиито мандат се подготвяше и реализираше тя, не изпълни задължението си да проведе информационна кампания за осведомяване на обществеността за характера и целите й.

За контакти:
Кристина Димитрова 0887 96 58 69
Генади Кондарев 0889 68 98 90

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

OFF