Календар

Скандални промени в Закона за лова нарушават европейското законодателство, демократичните норми и създават условия за корупционни практики

Скандални промени в Закона за лова нарушават европейското законодателство, демократичните норми и създават условия за корупционни практикиСлед непрозрачен и скоростен процес на обсъждане в Комисията по земеделие и гори, на 10 септември в Парламента влиза за второ четене Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча.

Вижте защо готвените промени са скандални и подкрепете подписка срещу тези промени!

(На снимката: Убити защитени световно застрашени червеногуши гъски след удължаване на ловния сезон, Шабла 2008)

Не е изтекъл и месец от доклада на Европейската комисия, където една от основните критики беше около „публично частните партньорства” и управляващите дадоха поредното доказателство, че не са разбрали въобще посланието на ЕК. С приемането на серия от скандални поправки управляващата коалиция бърза да узакони ловните стопанства на своите спонсори, преди правителството да е паднало. Този законопроект бе обсъден в Комисията по земеделие и гори като абсолютен приоритет и също като такъв ще бъде гласуван през септември в Парламента. И мнозинството се интересуваше повече от него отколкото от последния вот на недоверие към кабинета.

Така набързо предложените промени в Закона за лова и опазване на дивеча нарушават европейската Директива за дивите птици и българския Закон за биологичното разнообразие, създават предпоставки за корупционни практики и нарушават демократични норми.

Защо сме толкова категорични срещу предложените промени? Ето някои от най- горещите проблеми!

1. Предлага се удължаване на ловния сезон за водоплаващи птици от 31 януари на 28 февруари (или още един месец).
В края на януари започват формирането на двойките и предбрачните миграции на повечето от водоплаващите птици. Ловуването през този период води до разбиването на двойките, които след това няма как да се образуват, защото птиците вече не са на големи струпвания. Причиненото безпокойство от лова води до значителни енергетични загуби в този много труден за птиците зимен период и намалява шансовете им за оцеляване през не по-малко тежкия период на прелета към местата за гнездене. По тази причина лова в този период е забранен с чл. 7, т. 4 на европейската Директива за дивите птици и с чл. 41, ал. 1, т. 1 на българския Закон за биологичното разнообразие, както и противоречи на Бернската и Бонската конвенции, които България е подписала.

В момента лова на прелетен дивеч е свързан с масови нарушения на ловното и природозащитно законодателство – на много места се използват забранени методи за лов и се отстрелват защитени видове. Всяка година няколкостотин световно застрашени червеногуши гъски стават жертва... Държавата би трябвало първо да реши проблема с бракониерството и тогава да мисли да предлага каквото и да е удължаване на ловния сезон!


2. Председателят на Националното ловно сдружение (НЛС) ще получи изключителни права да определя площите на ловните сдружения, да ги регистрира и представлява в ДАГ. Националното ловно сдружение ще е единствената организация в България, която ще е официален партньор на ДАГ за опазване и управление на дивеча! Това поставя в дискриминационно положение всички ловни и природозащитни организации в полза на една.

В момента ловни сдружения управляват около 85% от ловните територии в България. Част от тях са независими, част от тях са членове на Сдружение «Съюз на ловците и риболовците в България». С приемането на поправките в Закона независимите дружества ще бъдат закрити, а площите им присъединени към съседните ловни сдружения. Ние приветстваме обединяването на ловните сдружения в България, но насилствено наложения монополизъм никога не е водил към добро!

Останалите 15% ловни площи са разделени на 10% като държавни ловни стопанства и 5% като държавни дивечовъдни участъци (управляващи се от държавните горски стопанства).

3. Държавните ловни стопанства, повечето от които са печеливши в момента (тоест нямат нужда от публично частно партньорство), ще сключват договори за съвместни дейности с юридически лица за ловностопански дейности. Определени лица (имащи договори, сключени на неизвестни основания) ще получат правото да сключат договори без търг и ще се окажат привилегировани, което противоречи на основни принципи на ЕС.
Целта е да се узаконят предаването на държавните ловни стопанства в ръцете на група от български олигарси, което „естествено” ще бъде субсидирано (и законно и незаконно) от държавата. Под формата на публично частно партньорство държавата ще продължи да инвестира милиони за заплати на служители и подържане на стопански бази, а „национално отговорния бизнес” (същите лица, които заменят гори на „загуба”) ще инвестира няколко десетки хиляди лева годишно и напълно законно ще получи на тепсия 10% от ловните площи в България за срок от 15 години. Всичко ще бъде напълно законно вече, както напълно законни са и замените на гори (от които държавата също „печели”). С тези „договори за съвместни дейности” практически контрола ще се поеме от юридическите лица (Тодор Батков, Гриша Ганчев и др.) и няма да има кой да осъществява политиката на ДАГ в тези територии. Очакваме да наблюдаваме подобен контрол като при заменките на гори, с които Държавната агенция по горите стана пословична! Да не говорим за това, че всичките тези територии ще бъдат отворени само за определени хора, т.е., още една част от територията на България ще бъде недостъпна за нейните граждани!

Това са само част от проблемите в Закона, които налагат той да не бъде допуснат за второ четене в Парламента!
България има нужда от промени в Закона за лова и опазване на дивеча, но промени направени по прозрачен начин и с участието на всички заинтересовани страни!

Подписката ще бъде събирана до назначаване на заседание за второ четене на Закона за лова и опазване на дивеч, което се очаква да се случи през септември. Моля разпространете за краткото врeме, което имаме, до възможно повече хора!

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3916 посещения 1 коментара

Коментари

  1. Георги
    2010-01-11 15:33:29

    апсолютно против!!

OFF