Календар

Витоша

Подробно описание на историята на природен парк 'Витоша' във връзка с планирано ски строителство

Изтегли, PDF, 1009.78 Kb, Витоша

Автори Александър Дунчев и Зорница Стратиева, актуално към април 2016.

292 посещения

Обществено проучване за нагласата на Софианци за Витоша и развитието на ски-туризма 'Столичани за състоянието на ПП Витоша'

Изтегли, PDF, 2446.02 Kb, Витоша

721 посещения

Позиция на служители и преподаватели в Софийски университет относно процедурата и избора на нов директор на ПП 'Витоша'

Изтегли, PDF, 1573.46 Kb, Витоша

717 посещения

Становище на БФБ относно проведения конкурс за директор на ПП Витоша

Изтегли, PDF, 73.06 Kb, Витоша

792 посещения

Позиция на служители от отдел 'Растително и гъбно разнообразие и ресурси' към Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН

Изтегли, PDF, 4423.63 Kb, Витоша

относно процедурата на избор на директор на ДПП "Витоша"

769 посещения

Становище на служителите на ПП Странджа в подкрепа на Тома Белев

Изтегли, JPG, 536.52 Kb, Витоша

С настояване за извършване на проверка на конкурса, с който Тома Белев беше отстранен от поста директор на ПП Витоша.

895 посещения

Гражданска позиция на служителите на ПП Рила

Изтегли, PDF, 897.18 Kb, Витоша

764 посещения

СТАНОВИЩЕ на АБТТА и на БААТ по предложенията за изменения в действащия ЗАКОН ЗА ГОРИТЕ

Изтегли, DOC, 213 Kb, Витоша

Ние, членовете на АБТТА и БААТ, обединяващи компании, чиято професионална територия е туризмът в България, считаме за неприемливо приемането на законодателни решения, които касаят българския туристически бранш, без предварително съгласуване с нас – неговите представители. Забавящото се с година приемане на нов закон за туризма, вече дава негативните си плодове. Бавната реакция във връзка със застрояването в големите курорти през последното десетилетие превърна България в страната с най-ниска заетост на легловата база в ЕС – под 20% на годишна база!

1247 посещения

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище