Календар

Още един грандиозен ски център се строи в Рила

снимка на ски центъра от Мечивръшкото било:

Този път става дума за ски-център "Картала" в отложената за "прецизиране" буферна зона на Рила, община Благоевград.

Сигналът е подаден от Благоевград, където "нито една институция, медия, а и дори обществеността не се интересува дали строителството е съобразено с изискванията по Натура 2000, нито пък дали има извършена оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по българското законодателство".
Освен част от Рила-буфер, ски-центърът е и в НЕПОСТРЕДСТВЕНА близост до НАЦИОНАЛЕН ПАРК "РИЛА" и попада в буферната зона на РЕЗЕРВАТ "ПАРАНГАЛИЦА". Проектът заема северните склонове на Парангалишкия дял на Рила - място, признато от "Юнеско" за най-благоприятно за виреене на смърча (Picea abies), а колко ще са дълги пистите и просеките за кабинковите лифтове и има ли разрешителни за проекта още изобщо не е ясно!

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

OFF