Календар

Внасят в Министерски съвет 40 хиляди подписа в защита на Природен парк Витоша

Внасят в Министерски  съвет  40 хиляди подписа в защита на Природен парк ВитошаСофия, 4 май 2010 г. – Коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България” ще внесе в Министерски съвет петиции с близо 40 000 подписа в защита на Природен парк Витоша на 5 май (сряда) от 9 часа.

Подписалите се настояват Министерство на околната среда и водите, агенцията по горите и Столична община да спрат незабавно процедурата по проектиране на ски зона в Природен парк Витоша.

Петицията е адресирана и до председателя на Народното събрание, главния прокурор, кмета на Столична община, министъра на околната среда и водите и ръководителя на агенцията по горите.

В подписката се припомня, че е започнало изготвянето на подробен устройствен проект на нова ски зона на Витоша. Това няма как да се направи законно. Разпоредбите забраняват изграждането на нови писти и лифтове. Могат само да се ремонтират и сменят старите без промяна на капацитета и трасетата, се казва още в петицията. Планираната ски зона на Витоша ще доведе до изсичането на над 33 хиляди дървета на площ от 400 декара, както и до урбанизирането на 600 декара ливади и пасища.

В подписката се иска да се наложат наказания на Регионална инспекция по околна среда и водите – София, Държавно горско стопанство – София, Столична община - район Витоша, които са допуснали тежка строителна техника на фирмата „Витоша ски” АД да унищожи каменни реки и тревна растителност в района на Алеко в Природен парк Витоша през есента на 2008 г. Всичко това е извършено в нарушение на 4 закона – за защитените територии, за устройство на територията, за горите и за биоразнообразието, както и на Плана за управление на Природен парк Витоша, одобрен за срок от 10 години от Министерски съвет.

Нарушено е също и европейското природозащитно законодателство – директивите за дивите птици и за местообитанията – тъй като Витоша е определена като Натура 2000 зона за птиците и за местообитанията.

„Витоша ски” АД притежава лифтовете и ски съоръженията на Алеко, но не и пистите и земята под съоръженията, които са държавен горски фонд, припомнят природозащитниците.

В Министерски съвет ще бъдат внесени две подписки – една от коалицията „За да остане природа в България” и друга, събирана от партия „Зелените”.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3053 посещения 1 коментара

Коментари

  1. ели
    2010-05-04 14:54:42

    Там съм. Дано се съберат повече хора. Май само вие правите нещо по въпроса.

OFF

Последно качено » Новини