Календар

Предложения на Коалиция „За да остане природа в България” за изменения на текстове в проекто-закона за горите, сигнатура 002-01-89, внесен на 11.10.2010 г. от Министерски съвет

Предложения на Коалиция „За да остане природа в България” за изменения на текстове в проекто-закона за горите, сигнатура 002-01-89, внесен на 11.10.2010 г. от Министерски съветСофия, 19.11.2010

§ ... В чл.5 ал.3 се създава нова точка 4 със следното съдържание:
„4. Включени в границите на защитените територии по смъсъла на Закона за защитените територии и защитените зони, обявени по реда на Закона за биологичното разнообразие.”

Мотиви: От закона за горите от 1954 година защитените територии винаги са предствлявали отделна категория поради своите специфични функции и режими. Неглижирането на тази 55 годишна традиция няма да доведе до по-добро управление на горите, нито до по-ефективно постигане на целите на тяхното опазване. Данните за горите в защитените територии и в защитените зони са част от различни европейски показатели и индикатори за устойчиво управление на горите. Колкото е нужно да отделяме токовищата на глухаря, толкова е нужно да отделяме местообитанията на останалите над 90 вида за които създаваме защитени зони.

Целият документ тук:

http://forthenature.org/documents/743

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1882 посещения 1 коментара

Коментари

  1. kalin
    2010-11-20 11:36:09

    Липсва част от текста в края!

OFF