Календар

Становище относно ЗИД за Закона за горите, обявен за обществени консултации на 21 Декември 2011 г.

Становище относно ЗИД за Закона за горите, обявен за обществени консултации на 21 Декември 2011 г.До Министъра на земеделието и храните
До Министъра на финансите
До Министерски съвет
До Комисията по земеделие и храни при НССтановище относно ЗИД за Закона за горите,
обявен за обществени консултации на 21 Декември 2011 г.

С настоящето изразяваме своето отрицателно становище относно параграфи 4, 10, 11.1, 13.1, 22 и 45 със следните мотиви:

1. Параграфи 4 и 13.1 водят до загуба на не по-малко от 60 милиона лева в рамките на следващите 3 години от премахването на таксите за промяна на предназначението на имоти за ски писти и стъпки на лифтове и влекове. Считаме за неморално, когато всички държави са в икономическа криза и не достигат средства за здравеопазване, образование и инфраструктура, да бъдат спестявани тези такси на няколкото свързани офшорни оператори на лифтове в България. По същество, това предложение представлява схема за държавна помощ, която е недопустима съгласно договорите за функционирането на Европейския съюз и ще доведе до нова наказателна процедура срещу България.

2. Параграфи 4, 10 и 11.1 поощряват учредяването на вещни права и продажбата на държавна собственост без търг при нарушаване правилата на конкуренцията. Това от своя страна, ще доведе не само до загуба на нови 20 милиона лева, но и поставя закона в смешно положение да регламентира дългосрочните наеми на горски територии на базата на търг, а продажбата и учредяването на вещни права да се провеждат без търг.

3. Параграф 10 обвързва правата на ползване на горските територии с наличието на лифтове и влекове в тях, без да прави разлика дали лифтовете и влековете са построени законно или не. В този смисъл, тези разпоредби поощряват незаконното строителство на лифтове в горски територии, което е недопустимо.

4. Предложените текстове в параграф 13.1, които разрешават промяната на предназначението на горски имоти придобити по реда на параграф 123 от отменения Закон за горите, действащ между 2003 г. и 2011 г. без общ устройствен план са несправедливи. Тези собственици са придобили имотите си възползвайки се от непазарните механизми на старите наредби за оценки на горите и допълнителното им поощряване с предложените текстове ще доведе до бърза нова
урбанизация на съществуващи горски територии без осигурена инфраструктура за електроснабдяване, водоснабдяване и канализация, което ще доведе до нови екологични проблеми пред управлението на горите. Ние вече видяхме как това се случва в земеделските земи по Черноморието и в планинските курорти, поради което отварянето на темата за урбанизация без общи устройствени планове представлява особена опасност пред българския туризъм.

5. Параграф 22 премахва всякакви гаранции при износа на дървесина и недървесни горски продукти за тяхната законност по отношение на добива. Това е нарушение на няколко европейски регламента за гарантиране законността на използваната в ЕС дървесина и недървесни продукти от горите и би поощрило незаконния дърводобив. Това е особено опасно за частните гори, които в момента са обект на чести престъпления след като със Закона за горите отпадна държавната охрана за тях.

6. С параграф 45 отново се създава възможност за промяна на сроковете за ловуване чрез административни решения и се поставя изпълнителната над законодателната власт. Обръщаме Вашето внимание, че за последните 20 г. България неколкократно е изправяна пред опасност от санкции по отношение спазването на няколко конвенция, а от 2007 г. и на няколко европейски директиви в следствие увеличаване сроковете на лова. Ние считаме, че важното в момента е не до кога се ловува, а как се ловува и има ли достатъчно дивеч. Това изменение на ЗГ не решава тези проблеми за лова в страната.

Като цяло не подкрепяме идеята за промяна на законите в България в резултат на изнудването на една или друга частна фирма. Законодателството в България трябва да отговаря на принципите за равнопоставеност на всички граждани и юридически лица и защита на обществените интереси, а посочените параграфи са пример за точно обратното – защита на частните интереси на един или няколко ползватели на горски територии за сметка на цялото общество.

Обръщаме Вашето внимание и на кратките срокове за обществени консултации, неотговарящи на изискванията на Закона за нормативните актове. Като граждани на Република България трябва да дава пример как се спазват законите на страната, а не на обратното.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3515 посещения 11 коментара

Коментари

 1. Добри Божилов
  2012-06-19 18:45:03


  Абсолютно несериозно аргументи. Общи приказки. Бомбастика с цифри.

  1.Въпросните 60 милиона не са никаква загуба, защото те и сега не идва. Като никой не прави писти, няма и милиони. По-добре държавата да вземе 6 милиона от други такси, отколкото да сънува 60 милиона, дето никога няма да дойдат.

  2.Въпросните 20 милиона са със същия статут.

  3.Незаконното строителство не е предмет на закона за горите. Всеки незаконен обект се бута по силата на ЗУТ. ВСЕКИ НЕЗАКОНЕН ОБЕКТ СЕ БУТА и това не се променя.

  Точки 4-6 нямат екологична тематика, те са и обект на други закони.

  Т.е. еко протестите всъщност са не-еко протести...

 2. горски
  2012-01-05 15:20:55

  Какво разбирате вие от гора?

 3. Захариева
  2011-12-29 23:11:49

  Явно на държавата не и пука за загубите, нито за природата, нито за поколенията... Е, докога? Нещата си плачат за зов за помощ и съдействие от Грийнпийс, те повече действат, по-малко говорят. И да се вдигаме на конкретен протест, тези на които НИ ПУКА!

 4. Захариева
  2011-12-29 23:11:39

  Явно на държавата не и пука за загубите, нито за природата, нито за поколенията... Е, докога? Нещата си плачат за зов за помощ и съдействие от Грийнпийс, те повече действат, по-малко говорят. И да се вдигаме на конкретен протест, тези на които НИ ПУКА!

 5. Захариева
  2011-12-29 23:11:15

  Явно на държавата не и пука за загубите, нито за природата, нито за поколенията... Е, докога? Нещата си плачат за зов за помощ и съдействие от Грийнпийс, те повече действат, по-малко говорят. И да се вдигаме на конкретен протест, тези на които НИ ПУКА!

 6. Захариева
  2011-12-29 23:10:48

  Явно на държавата не и пука за загубите, нито за природата, нито за поколенията... Е, докога? Нещата си плачат за зов за помощ и съдействие от Грийнпийс, те повече действат, по-малко говорят. И да се вдигаме на конкретен протест, тези на които НИ ПУКА!

 7. Захариева
  2011-12-29 23:10:28

  Явно на държавата не и пука за загубите, нито за природата, нито за поколенията... Е, докога? Нещата си плачат за зов за помощ и съдействие от Грийнпийс, те повече действат, по-малко говорят. И да се вдигаме на конкретен протест, тези на които НИ ПУКА!

 8. gorski
  2011-12-29 08:48:14

  Кучето си лае, кервана си върви!
  Такава е и малоумната реформа в горския сектор.

 9. Munjago
  2011-12-28 19:35:12

  Flash?

 10. Лилава Птичка
  2011-12-28 15:23:10

  2012 също. Ако не зачитат мнението на гражданите ще доведем хора от европейската зелена партия. Хора от ЕС да видят на място как държавата погазва законите.

 11. kat
  2011-12-28 14:24:48

  Само кажете кога ще е протеста
  2005
  2009
  2010
  2011
  Колко години да се борим за да се опази гората и парковете?

OFF

Последно качено » Новини